nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Panelsamtal om kontorsdesign
Industridesignern Michael Young diskuterade framtidens kontor med Sofia Stenvall, Oracle, Johanna Munck af Rosenschöld, Tengbom, och Henrik Eriksson, Vasakronan.

I framtiden behöver kontoret locka medarbetarna

Inspirerande kontorsmiljöer som attraherar medarbetare är avgörande för framgång på arbetsmarknaden de kommande 20 åren. Det menar fyra experter på arbetsplatsdesign som möttes för ett samtal på Stockholm Design Week i februari.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Särskilt för de yngre generationerna kommer det att vara viktigt att arbetsgivaren sätter värde på samma frågor som har betydelse för dem själva. I framtiden kommer det att återspeglas i arbetsmiljön och kontorsmöbler, säger den brittiska industridesignern Michael Young.

Locka tillbaka medarbetarna

Sofia Stenvall, Faciliteties manager på mjukvaruföretaget Oracle, menar att en attraktiv arbetsplats är avgörande för företagskulturen.

– När de flesta anställda arbetar hemifrån, är det svårt att bygga en stark företagskultur. Så i framtiden kommer vi att behöva locka tillbaka den anställda till arbetsplatsen och då är kontorsmiljön ganska avgörande.

Tekniska framsteg kommer att integreras i kontorsmöbler och företag behöver ha en strategi för att ta hänsyn till förändringarna, menar experterna.

– Ett vinnande koncept är att 10 procent av kontorsmöblerna bör ändras eller ersättas varje år för att bättre tillgodose kundens och medarbetarnas behov, säger expert Henrik Eriksson, direktör för arbetsplatsstrategier och hyresrådgivning på fastighetsbolaget Vasakronan.

Arbetsplats för engagemang

Samtalet ordnades av kontorsmöbelföretaget Steelcase som gjort undersökningen ”The Steelcase Global Report: Engagement and the Global Workplace”. I den visas att ju mer nöjda människor är med sin arbetsplats, desto större är sannolikheten att de är engagerade och nöjda på jobbet.

Johanna Munck af Rosenschöld, chef för design på arkitektbyrån Tengbom, menar att det är viktigt att bli inspirerad på kontoret, särskilt om du har ett kreativt yrke.

– Många tror att mer lekfullt utformade kontor inte tillåter anställda att få så mycket gjort, men det är ett missförstånd. Däremot måste områdena för lekfullhet integreras med eftertanke i miljön och balansera med lösningar som ger fokus, lugn och koncentration liksom lagarbete.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.