Framtiden kräver lika delar chef och ledarskap

En ledarintelligent chef strävar efter att vara både ledare och chef. På en och samma gång. Det menar Marika Ronthy som myntat begreppet ledarintelligens.

Framtiden kräver lika delar chef och ledarskap

Boken LQ – ledarintelligens: Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna ges ut av Liber och handlar om att integrera kompetens från den kognitiva intelligensen, IQ, den emotionella, EQ och den själsliga, SQ.

– Den själsliga intelligensen är den viktigaste och minst uppmärksammade. Varför gör vi det vi gör, och för vem? Våra djupa värden styr våra liv, och människan eftersträvar mening. Den delen i ledarskapet måste få mer plats, säger Marika Ronthy, som skrivit boken och myntat det nya begreppet LQ.

Enligt henne uppfattar sig de flesta chefer mer som ledare än chefer trots att de lägger största delen av sin arbetstid på operativa chefsuppgifter. Och det krävs lika delar ledarskap och chefsskap för att lyckas i framtiden, att balansera den uppgiftsorienterade chefsrollen med den relationsorienterade ledarrollen.

– I boken vill jag visa hur man kan skapa en helhetssyn på ledarskapet. Om dagens chefer inte utvecklar sin ledarintelligens kommer det att bli svårt att rekrytera både medarbetare och nya chefer. Unga människor vill inte jobba under de villkor som råder idag, säger Marika Ronthy.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.