Framtidens förändringsledning är genomtänkt och självgående

Förändringsledning Att säkerställa kvaliteten i ett tidigare skede och att skapa en högre effektivitet, det vad konsultföretaget Stratvises kunder är mest intresserade av just nu. Enligt managementkonsulten Lilian Klasson är det en samtidsmarkör.

Framtidens förändringsledning är genomtänkt och självgående
Lilian Klasson, Statvise.

– Kundernas efterfrågan gäller främst effektivisering just nu, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Men för att kunna leda effektiviseringsarbetet behövs förbättringsledarskap, säger Lilian Klasson, seniorkonsult och partner i Stratvise. 

Hon är en managementkonsult med mer än 20 års erfarenhet av kombinationen verksamhets- och ledarutveckling från ledande positioner inom såväl privat som offentlig sektor. Och lika lång tid som managementkonsult. Det som verkar vara mest angeläget just nu är enligt Lilian Klasson att våga testa sig fram.

– Vi försöker experimentera och prova lite olika sorters lösningar tillsammans med våra kunder. Det finns ett behov av att pröva olika vägar innan man implementerar en större förändring. Tidigare har man genomfört stora organisationsförändringar utan att göra piloter innan men så ser det inte ut i dag, säger hon.

Det säkra före det osäkra

Det kan tyckas vidlyftigt att testa en hel mängd olika lösningar i stället för att sätta sin tilltro till en specifik, men egentligen är det precis tvärtom förklarar Lilian Klasson.

– Det är för att säkerställa kvaliteten i ett tidigare skede. Jag tror att det handlar om att man har gjort misslyckade förändringar tidigare som har väldigt kostsamma. Det blir svårt då att få med medarbetare och chefer på ytterligare en förändring utan att det finns en riskminimering.

Samtidigt är helhetsperspektivet mer i fokus än tidigare. Hur kan varje liten insats bidra till att verksamhetens mål uppnås? Det kan handla om att utveckla ledare och medarbetare, samtidigt som man gör en översyn av hela verksamheten. 

– Fler kunder säger att de söker strategiska partners för att hjälpa till att förbättra på ett mer övergripande plan snarare än att göra en liten justering i ett hörn.

Fler utbildas i förbättringsledning

Inom de stora organisationerna tror Lilian Klasson att den här typen av kompetens kommer att finnas inhouse i framtiden. 

– Då kommer det att handla mer om coachning och rådgivning än att som idag ta in någon som leder hela förbättringsarbetet. Inom Stratvise tycker vi att det blir bäst resultat när organisationen själv leder förbättringsarbetet. Det är en mognadsfråga tror jag, för nu väljer allt fler organisationer att utbilda sina ledare i förbättringsledning. Det blir mycket lättare att driva en förändring om man själv tror på det och själv har förutsättningarna till att genomföra den, med stöd från oss.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.