Från timmar till minuter – så har väntetiden minskat

Från fem timmar till elva minuter. Så mycket har väntetiden på akutmottagningen minskat sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset låter ambulanssjuksköterskorna bedöma om patienterna ska skrivas in direkt på vårdavdelning.

Från timmar till minuter – så har väntetiden minskat
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

De är det första sjukhuset i Sverige som tillåter att ambulanssjuksköterskorna gör bedömningen direkt i ambulansen då det gäller patienter som inte har livshotande skador eller behov av operation.

– Jag var redan övertygad om att ambulanssjuksköterskorna hade tillräcklig kompetens för att bedöma patienterna. Men att vi skulle få ner väntetiderna så här mycket på så kort tid blev jag positivt förvånad över, säger Carita Gelang, projektledare på Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Och nu väntas tiden minska ytterligare då ambulanssjuksköterskan enbart behöver stämma av sin bedömning med läkaren via telefon. Patienterna kan föras direkt till en vårdavdelning utan att passera akutmottagningen.

Patienterna gynnas

Och det är inte bara väntetiden som är en positiv. Studier visar också att patientsäkerheten ökar då vid färre rapporteringar mellan personal. Kostnaderna för minskar också eftersom den totala vårdtiden kortas. Dessutom gynnas patienterna.

– De patienter som är i behov av en vårdplats får det på en gång. Det innebär i sin tur att vi får mer tid till de patienter som verkligen är i behov av akutsjukvård. Det här hade dock aldrig fungerat om inte vårdavdelningarna hade kunnat ställa upp och ta emot patienterna, säger Tobias Carlsson, akutmottagningens sektionschef på Östra sjukhuset, där den enorma tidsminskningen har skett.

Målet är nu att arbetssättet ska spridas till samtliga akutmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.