Från vårdsystem till hälsobransch

Svenska sjukvårdssektorn bör gå från vårdsystem till hälsobransch. Det menar tankesmedjan Timbro i en ny bok. En sådan omvandling tar tid, men är inte omöjlig.

Hur kan utvecklingen av nya och bättre tjänster inom vård och omsorg stimuleras, för att i framtiden bidra till ökad hälsa och nya jobb i en växande bransch? Den frågan ställs i den nya Timbro-skriften Från vårdsystem till hälsobransch – hur friare finansiering kan ge nya tjänster i vård och omsorg.

Möjligheterna är många menar Timbro. Framförallt förespråkar man ett ökat inslag av privat medfinansiering av vård och omsorg. Framtida finansieringssystem bör handla om en blandad privat och offentlig finansiering där försäkringar står för den övervägande delen av det privata kapitalet. Poängen är att alla pengar in till vården inte ska kanaliseras via skatter och offentlig byråkrati.

Skriften ger flera internationella exempel på utveckling av nya vård- och omsorgstjänster och hur tjänsteinnovation kan skapa ökat värde för användaren. Nederländernas reformering av sjukvårdsfinansieringen 2006 är ett sådant.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.