Från varulogik till tjänstelogik

Arbetsmiljö Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? Det är temat i boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning.

Från varulogik till tjänstelogik

I boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik som i hög grad hittills har präglat förvaltningen är ett genomgående tema. I bokens sista del ges konkreta förslag på hur tjänstelogiken kan användas för att underlätta för medborgarna. Tjänstelogik för offentlig förvaltning – En bok för förnyelsebyråkrater är skriven av Johan Quist och Martin Fransson som är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.