Från varulogik till tjänstelogik

Arbetsmiljö Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? Det är temat i boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning.

Från varulogik till tjänstelogik

I boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik som i hög grad hittills har präglat förvaltningen är ett genomgående tema. I bokens sista del ges konkreta förslag på hur tjänstelogiken kan användas för att underlätta för medborgarna. Tjänstelogik för offentlig förvaltning – En bok för förnyelsebyråkrater är skriven av Johan Quist och Martin Fransson som är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.