Frånvarande ledarskap spär på arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljö Tröttkörda medarbetare, konflikter i arbetsgruppen och mobbning. Dålig arbetsmiljö inom vården förklaras av hög arbetsbelastning och ett frånvarande ledarskap.

Det visar en enkät till till 142 huvudskyddsombud som tidningen Vårdfokus genomfört. 102 svarade och i stort sett alla anser att det finns psykosociala arbetsmiljöproblem på de arbetsplatser de ansvarar för.

De flesta, 87 procent, anser att orsaken till arbetsmiljöproblemen är hög arbetsbelastning. Men 77 procent svarar också att de beror på ledningsproblem och nästan lika många att brist på återhämtning är orsaken.

Att anställa mer personal skulle lösa problemet, anser många. Men de efterlyser även mer närvarande och förstående chefer som ser till helheten och inte bara till produktion och budget.

Effekterna av den dåliga arbetsmiljön är tröttkörd personal, konflikter i arbetsgruppen och och sjukskrivningar på grund av utmattning. Många anser också att miljön skapar en grogrund för mobbning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.