Friktion bra grogrund lärande

Medarbetarskap När olika personers erfarenheter ställs mot varandra i den lärande organisationen kan friktion uppstå. Men den kan vara bra grogrund för lärande menar författarna till boken Den lärande organisationen 2.0.

Friktion bra grogrund lärande

Vid utveckling av kunskap där olika personers erfarenhet ställs mot varandra kan ibland friktion uppstå. Detta kan också vara en bra grogrund för lärande hävdar författarna. Draken stiger ju bara i motvind.

Yvonne Lagrosen.

Vad är då en lärande organisation? Det är ingen organisationsmodell enligt författarna utan ett förhållningssätt som får påverka både strukturer, styrning och ledarskap i en organisation. Beståndsdelar i detta är en tillåtande och stödjande kultur där gemensamt frågande, reflekterande och lärande ständigt uppmuntras liksom ett handlande baserat på lärandetillfällen.

Vi får ta del av hur innovationsförmågan underlättas i offentliga organisationer. För att skapa mottaglighet för innovation behövs samverkan mellan engagerade chefer och medarbetare, en öppen och tillåtande kultur och en struktur som stödjer utbyte av erfarenheter genom möten och nätverkande. Framför allt behöver de operationella mellancheferna se sig själva som förändringsledare. Det krävs också att man ifrågasätter det som är taget för givet om man vill skapa en lärande organisation.

Aktivitetsbaserat stimulerar lärande
En mycket detaljerad husesyn där det aktivitetsbaserade kontoret används som ett ledningsverktyg för att stimulera lärandet förmedlas i ett kapitel. Med rätt ledningskultur och tilltro till medarbetares vilja att utveckla sin verksamhet blir detta en kraftfull arena för lärande. Relationer och spontant lärande blir centralt, men även kritiska aspekter på denna typ av kontorslösning belyses.

Läs även: Kärnan i förändring är alltid lärandet.

Kritiken författarna har mot dagens styrsystem beror just på att anställdas kompetens, kunskap och därigenom engagemang inte tas till vara. Det behövs en ny kursändring uppmanar författarna. Dagens modeller och metoder behöver utvecklas så att lärande och motivation hos alla tas till vara. Forskning visar att just lärandet kräver djupgående reflektion och kommunikation på alla nivåer i organisationen. Och de specifika förutsättningarna, själva kontexten, som råder måste beaktas.

Mänsklig kvalitetsutveckling, där utvecklande av förtroende och möjlighet till självständighet ingår, genomsyrar hela boken. En kultur behövs med allas delaktighet och människan som tänkande varelse i centrum. Spännande tycker jag att i ett kapitel ta del av SEB:s it-verksamhets pågående förändringsresa med agila arbetssätt. Lite som att ”lägga rälsen samtidigt som man kör tåget framåt”. Varje kapitel avslutas med att knyta an till den lärande organisationen. Helt olika teman tas upp men binds samman i slutet på ett bra sätt. Boken förmedlar nyanserat lärande om lärandet, vilket är högintressant. Läs den!

Yvonne Lagrosen, Professor Mittuniversitetet/Högskolan Väst

  • Titel: Den lärande organisationen 2.0
  • Författare: Otto Granberg, Jon Ohlsson (red)
  • Förlag: Studentlitteratur
  • ISBN: 978-91-44-11479-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.