Så storsatsar Uppsalahem på innovation 

Innovation Hur kan man säkerställa att ens företag arbetar aktivt med innovation och inte bara drar planlöst i olika spakar? För Uppsalahem var svaret delvis ett innovationssamarbete med startups, vilket har resulterat i en förhöjd kvalitet för både kund och företag. 

Så storsatsar Uppsalahem på innovation 
Peter Hansson och Maria Svanberg. Foto: Uppsalahem

När Peter Hansson, kvalitetsansvarig på Uppsalahem, gick en examinatorsutbildning vid SIQ identifierade han med hjälp av institutets managementmodell ett antal förbättringspotentialer inom bostadsbolaget. Maria Svanberg, chef för innovation och utveckling på Uppsalahem, såg i sin tur att det gjordes en hel del innovationssatsningar när hon blev anställd för snart två år sedan. Men arbetet behövde stärkas ytterligare och bli mer systematiserat för att vara snabbrörligt vid förändrade behov och förutsättningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I dag arbetar Uppsalahem i agila arbetsprocesser där det både finns utrymme att löpande hantera de mer vardagliga utmaningar som uppstår på arbetsplatsen, samtidigt som man parallellt arbetar med mer omfattande visionära projekt. Det ena ska inte ta tid och resurser från det andra.

Stort fokus på hållbarhet

En del av det mer allomfattande innovationsarbetet är en process där man bland annat samarbetar med startup-företag för att bland annat hitta lösningar på kundönskemål och skapa strategiskt viktiga projekt för att minska klimatavtrycken.

– Det ger oss nöjdare kunder, en starkare framåtrörelse och ett större mod att faktiskt våga prova på och genomföra olika satsningar eftersom vi har ett tydligt ramverk, säger Maria Svanberg.

Bland annat har bostadsbolaget installerat vattensparutrustningen Mimbox i tvättstugor tillsammans med tillverkararen Mimbly. Genom att ansluta tvättmaskinerna till tekniken har bolaget sparat hundratusentals liter vatten och rensat bort kilovis av mikroplaster sedan starten hösten 2022. Förhoppningen är att spara omkring 750 000 liter vatten årligen.

– Hållbarhetsarbete är en viktig del av vår verksamhet. Det är också efterfrågat hos våra kunder. Den här utrustningen spar både vatten och energi eftersom det vatten vi återanvänder inte behöver värmas upp, säger Peter Hansson.

Rörelsesensorer inne i trapphuset gör fastigheten tryggare för de boende.

Uppskattade sensorer

En annan satsning som går i linje med både kundernas och bolagets intressen är att öka säkerheten och tryggheten i fastigheten. Genom ett samarbete med startup-bolaget Collactivate testade Uppsalahem att installera smarta sensorer som bland annat lägger märke till onormala ljud i trapphus eller källarutrymmen, exempelvis om någon springer fram och tillbaka på natten i flera timmar. Med signaler från sensorerna får de information om att de behöver agera på något. Det har mottagits med glädje från de boende. Endast ljudfrekvensen registreras, inte ansikten eller röster.

Uppsalahem ingår i ett nätverk där olika företag samarbetar med startups. Matchningsprocessen går ut på att en huvudman som har en utmaningsområde eller ett särskilt önskemål beskriver det i forumet för att därefter bli matchad mot nystartade företag som vill inleda ett samarbete.

– Det kan vara omkring 50 företag som matchas inom ett till flera utmaningsområden. Det innebär att vi får sålla ut ett antal företag som bäst möter våra behov inför ett matchningstillfälle. Sedan träffar vi de bolag ”som går vidare i processen” för mer fördjupande intervjuer, säger Maria Svanberg, och liknar processen vid tv-programmet Draknästet – där innovatörer presenterar idéer för investerare.

Ingen minns en fegis

Det är en omfattande apparat men man måste också våga tro på att den ska generera ett stort värde – oavsett om det är vinst i form av pengar, kundnöjdhet eller ökad hållbarhet. Ledningen ska också vilja satsa, annars tappar man lätt styrfart förklarar Maria Svanberg och Peter Hansson.

Uppsalahem har därför budgeterat varje år för att kunna investera i ett antal innovationssatsningar.

– Det är för att man ska slippa vänta om man springer på ett projekt som vi verkligen vill genomföra. Då ska det inte behöva vänta till nästa budgetår, säger han, och tillägger:

– Men alldeles oavsett börjar vi alltid småskaligt när vi testar en idé. Vattenbesparingslösningen testades i en enskild tvättstuga först, trygghetssensorerna testades i ett antal trapphus. Sedan utvärderar vi resultaten och trappar upp till en mer bredskalig nivå om vi ser effekter vid utvärdering och märker att projektet fungerade som vi hoppades på.

Nyckelordet är mod, förklarar Maria Svanberg.

– Precis som vi arbetar agilt internt förväntar sig också våra kunder att vi ska vara rörliga gentemot deras behov.

Peter Hansson instämmer. Om ett företag inte vågar investera i nya – mer eller mindre våghalsiga – projekt, stagnerar det till slut.

– Vi räknar ju inte med att alla våra satsningar ska gå vägen. Faktum är att de projekt som inte blir som vi hade tänkt oss också fyller en funktion eftersom vi kan dra lärdom av dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.