Fritiden viktig för kvinnors arbetshälsa

Vad krävs för att medarbetare ska få en hälsosam och balanserad arbetsnärvaro? Den frågan har Carita Håkansson, universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, sökt svar på i sin studie. Resultaten som baseras på enkäter med anställda inom offentlig sektor visar att svaret skiljer sig mellan män och kvinnor. För män var det viktigast att klara av kraven som ställs på jobbet, medan det för kvinnor var centralt att hinna med aktiviteter utanför jobbet som rör hem, familj och fritid.

– Kvinnor blir stressade och sjukskrivna om de inte orkar och/eller hinner möta de kombinerade kraven från arbets- och privatlivet, medan mäns hälsa till största delen påverkas av deras arbetsliv, säger Carita Håkansson och menar vidare att det därför krävs olika strategier för män och kvinnor för att främja hälsa och öka sysselsättningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.