Full fart exponerar felen

Produktionstakten i tillverkningen ska ligga så nära hundra procent som möjligt. Först då visualiseras problemen och det finns en möjlighet att lösa dem. Det sa Gert Frick från Jmac i sin presentation på Riksforum för förslag & förbättringar. Går däremot tillverkningen på halvfart hinner arbetaren lösa felet själv. Risken är då att dåliga arbetsmetoder eller fel i organisationen blir bestående. När alla delar i produktionsledet jobbar på rätt sätt och i hög fart når man riktig effektivitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.