Fyra av tio svenskar ångrar sitt yrkesval

Arbetsmarknad 39 procent av svenskarna uppger att de, emellanåt eller hela tiden, ångrar sitt val av yrke. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life, som genomförts av Demoskop och besvarats av 2 409 svenskar.

Fyra av tio svenskar ångrar sitt yrkesval
Få svenskar befinner sig på sitt drömjobb. Foto: Stockadobe

Samtidigt uppger nästan lika många, 37 procent, att de planerar att omskola eller vidareutbilda sig under 2023.

– Även om det förstås är tråkigt att många ångrar sitt yrkesval, är det i grunden positivt att många vill omskola och vidareutbilda sig. Ett intresse för kompetensutveckling genom hela arbetslivet stärker arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för vår ekonomi att växa, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group.

Fyra av tio svenskar, 39 procent, uppger att de ångar sitt val av yrke. 33 procent av respondenterna uppger att de ångrar sitt yrkesval emellanåt, medan 6 procent uppger att de ångrar sig hela tiden. Undersökningen visar också att det framför allt är arbetstagare med eftergymnasial utbildning som ångrar yrkesvalet, 43 procent.

Work Life visar även att fler än var tredje svensk, 37 procent, har planer på att omskola eller vidareutbilda sig under 2023. Andelen är ännu högre i den grupp som ångrar sitt nuvarande yrkesval, där har 43 procent sådana planer. 34 procent av alla som har svarat att de vill omskola sig uppger att den viktigaste anledningen är att de vill skaffa den kompetens som krävs för att kunna få sitt drömjobb. Endast 13 procent uppger att de omskolar sig för att höja sin lön.

Samtidigt har det nya omställningsstudiestödet, som är tänkt att underlätta möjligheten att kompetensutveckla sig mitt i livet, omgärdats av problem. Av de cirka 28 000 ansökningar som kom in under hösten 2022 har hittills endast 1 952 sökande beviljats stöd, och nyligen berättade CSN att drygt 4 000 färre svenskar än planerat kommer att kunna få stödet eftersom regeringen inte avsatt tillräckligt med pengar.

– Vi behöver en arbetsmarknad som är tillräckligt flexibel för att låta människor söka sig till yrken och arbetsuppgifter de trivs med genom hela arbetslivet. Det är glädjande att jakten på drömjobbet är en stark drivkraft – nu måste vi se till att svenskarna får rätt förutsättningar. Omställningsstudiestödet är en reform som kan underlätta för fler att ta steget, avslutar Mikael Jansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste