Fyra bästa svenska innovationerna har utsetts

Innovation Fyra vinnare har utsetts i den svenska upplagan av innovationsutmärkelsen Quality Innovation Award 2021. Hållbarhet är ett centralt tema för årets vinnare och flera av innovationerna har även ett större fokus på social hållbarhet än tidigare.

Fyra bästa svenska innovationerna har utsetts

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger förutom uppmärksamhet möjlighet till jämförelser över land- och branschgränser. I Sverige är det SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som står bakom utmärkelsen med Vinnova som partner.

För att vinna ska innovationerna bidra till att sprida kunskap, vara goda föredömen samt inspirera andra innovatörer. Nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad är tungt vägande faktorer.

Fyra vinnare har nu utsetts av Quality Innovation Award 2021.

Edeva AB

Innovation: Actibump

Kategori: Business Innovations (Micro & Startup)

Actibump är ett aktivt farthinder som endast blir ett farthinder för de som kör för fort. Actibump håller sig i nivå med vägbanan för alla bilister som håller fartgränsen. När en bilist kör för fort fälls en lucka, som är integrerad i vägbanan, ned ett par centimeter i vägbanan och skapar på så sätt ett inverterat farthinder.

Domarkommitténs motivering: Med ett aktivt farthinder som utifrån ett innovationsperspektiv – att något är nytt, är värdeskapande och gör faktisk nytta – så uppfyller Actibump dessa tre kriterier. Actibump skyddar omgivningen samtidigt som det har minimal påverkan på bilister som följer hastighetsgränserna eftersom det endast inverkar i de situationer då lagöverträdelser sker. Actibump skapar värde inom flera områden då sänkta hastigheter medför positiva effekter såsom ökad trafiksäkerhet och minskade utsläpp.

Coloreel Group AB

Innovation: Instant Thread Coloring

Kategori: Circular Economy and Carbon Neutrality Innovations

Coloreel är ett svenskt varumärke inom textilinnovation som har tagit fram en banbrytande teknik för broderi som möjliggör färgning av textiltråd av hög kvalitet på begäran, vilket öppnar upp en värld av potential.

Domarkommitténs motivering: Innovationen “Instant Thread Coloring (ITC) technology for embroidery and textile industry” är ett utmärkt exempel på hur nytänkande, teknik och en miljömedvetenhet kan göra världen bättre. Innovationen är banbrytande genom att färgning av tråden görs på plats och utifrån behov. Innovationen visar vägen för textilindustrin och andra branscher som behöver ta ett steg mot en mera hållbar produktion.

NOAQ Flood Protection AB

Innovation: NOAQ Boxvall

Kategori: Business Innovations (Small & Medium)

Foto: Räddningstjänsten Kufstein.

The Boxvall väger endast 7 kg per meter, det är ca 1 % av samma längd med traditionella sandsäckar. Att en sådan lätt produkt ändå kan vara stabil beror på den s k ”Bokstödsprincipen”. En vinklad bit metall fungerar som ett bokstöd i en bokhylla, men stödet får sin stabilitet från böckernas tyngd.

Domarkommitténs motivering: NOAQ Boxvall är en unik innovation som kan skapa stor nytta för räddningstjänst och privatpersoner vid översvämningar och oväder. Med tanke på aktuella klimatförändringar torde denna innovation vara av största vikt och kunna bidra till ett högt värdeskapande vid olyckor och naturkatastrofer. Genom att nyttja naturens fysikaliska principer på ett nytt sätt bidrar denna innovation till att påtagligt effektivisera uppbyggande av barriärer vid översvämningar samt att dramatiskt underlätta för den personal som utför sådant arbete.

Region Gotland

Innovation: Ungdomsgård online

Kategori: Public Sector Innovations

Foto: Region Gotland.

Region Gotland får priset inom kategorin offentlig sektor för innovationen att flytta ut ungdomsgårdarna på nätet.

Domarkommitténs motivering: Via en redan etablerad digital plattform och med ett hälsofrämjande perspektiv i fokus har innovationen ungdomsgård online hjälpt många ungdomar från psykisk ohälsa under pandemin. Innovationen utformades utifrån användarens behov genom att snabbt ställa om från fysiska- till digitala möten och skapa en trygg mötesplats så fri från diskriminering, mobbing och utsatthet som möjlig. En miljö där ungdomar dessutom möter utbildad socialpedagogisk personal med mångårig erfarenhet.

Internationell ceremoni

Den svenska utmärkelseceremonin äger rumt den 14 december i Göteborg. Den internationella ceremonin hålls i Moskva, Ryssland den 10 februari 2022 i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.