Fyra kommunchefer om varför deras kommun är bäst

Kvalitetskommun Vartannat år delar Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitetsmässan, Saco och Hemsö ut utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Kvalitetsmagasinet har pratat med representanter från de fyra nominerade kommunerna, om vad som utmärker deras kvalitetsarbete.

Fyra kommunchefer om varför deras kommun är bäst
Foto: Adobestock

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun tilldelas den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Arvika, Höganäs, Karlskoga och Ulricehamn är de fyra nominerade kommunerna för i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Karlskoga

Susanne Afzelius är kommundirektör i Karlskoga. Hon anser att Karlskoga viktigaste unika fördel som kommun är kommunens förändringsförmåga.

– Vi försöker hela tiden att tänka nytt och utveckla oss. Ett exempel på det är att vi, vad jag vet, är ensamma som kommun med att ge våra medarbetare 100 procent ersättning i lön vid föräldraledighet. Detta som ett led i att vara en jämställd arbetsgivare som ger förutsättningar att kombinera ett hållbart arbetsliv med föräldraskap.

Vad är kommunens största utmaning framledes?

– Vår största utmaning framåt är kompetensförsörjningen, framförallt till vår expansiva försvarsindustri men även till oss själva som kommun på sikt.

Susanne Afzelius.

Vad är du mest stolt över?

– Det finns mycket som jag är stolt över, att vi verkligen jobbar tillsammans och att vi ständigt strävar efter att utvecklas. Men om jag måste välja något så är jag stolt över samarbetet mellan skola och socialtjänst gällande framtagandet av kombinationsutbildningar. Det i sin tur har resulterat i att Karlskoga hamnat under rikssnittet för försörjningsstöd samtidigt som vård och omsorg klarar bemanningen utan att behöva använda bemanningsföretag för sommaren. Vi är både välkomnande för nyanlända och en attraktiv arbetsgivare. 

Vad är hög kvalitet för dig?

– Att vi gör ett så bra jobb som möjligt för våra kommuninvånare.

Arvika

Arvikas kommundirektör Hans Karlsson lyfter kommunens kulturliv som en viktig kvalitetsmarkör.

– Vårt rika kulturutbud inom musik och olika konstformer påstår jag är unikt för en kommun av Arvikas storlek. Arvika ligger dessutom placerad nära eller har goda förbindelser med flera storstadsregioner, Oslo, Göteborg och Stockholm, och erbjuder samtidigt en god livskvalitet i balans mellan stad och landsbygd.  

Hans Karlsson.

Vad är kommunens största utmaning framledes?

– Här och nu handlar mycket om att navigera i utmanande ekonomiska tider. Samtidigt arbetar vi med att utveckla en organisation där utvecklingsarbete och kvalitetstänkande byggs in allt mer i det vardagliga arbetet som en naturlig del. 

 Vad är du mest stolt över?

– Jag är mest stolt över det fina mottagande vi fått i organisationen, när vi presenterade resultatet i Kommunkompassen. Det bekräftar mycket av den solida grund vi står på – ordning och reda, samtidigt som den träffsäkert visade på våra största utmaningar. 

Vad är hög kvalitet för dig?

– Kvalitet kan givetvis definieras på flera sätt, men jag fokuserar helst på kvalitet som det värde som vi möter våra invånare och deras behov med. God kvalitet är den bästa ingrediensen för att få våra resurser att räcka.

Ulricehamn

För Gustaf Olsson, kommunchef i Ulricehamn, är det geografiska läget med pendlingsavstånd till både Jönköping och Ulricehamn kommunens största styrka när det kommer till externa faktorer.

– Internt skulle jag vilja säga att det är det goda samarbetsklimatet. Både vad gäller politikförvaltning samt inom förvaltningen. Vi har under året tagit fram en ny vision för kommunen och där råder det full konsensus i politiken vilket avsevärt underlättar tjänstepersonernas arbete.

Gustaf Olsson.

Vad är kommunens största utmaning framledes?

– Utöver de utmaningar vi alla står inför såsom kompetensförsörjning, digitalisering, demografi med mera är den stora utmaningen för Ulricehamns kommun de stora investeringarna vi har framför oss. Det är en effekt av en positiv befolkningsutveckling och en snabbare tillväxt än prognostiserat.

Vilket förbättringsarbete i närtid är du mest stolt över?

– Vårt arbete med att ta fram en ny vision. Vi har arbetat med framtagandet under ett år och nu i juni kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om den. Vi har under arbetets gång valt att involvera så många personer som möjligt av alla de som bor, lever och verkar i kommunen genom olika workshops, intervjuer samt digital visionsportal. Genom detta har vi fått minst 2000 unika röster som alla bidrar till vårt framtida Ulricehamn 2040.

Vad är hög kvalitet för dig?

Hög kvalitet för mig är när våra beslut och vårt arbete leder till hög kvalitet för de vi är till för. Nöjda medborgare, brukare, elever med mera måste vara det vi alltid ska sträva emot.

Höganäs

 Herman Crespin är kommunchef i Höganäs. Enligt honom är kommunens främsta styrka dess stabilitet.

– Vi har en politisk stabilitet men också en stabilitet i tjänstemannaorganisationen. Vi är faktiskt den kommunen i Skåne där cheferna stannar längst. Vi ändrar inte i organisationen vid varje mandatperiod utan vi har istället fokus på uppdraget. Vi har en bra kommunikationsanda mellan politiken och tjänstepersoner och har förstått att vi behöver varandra, givetvis utifrån våra olika roller. Så stabilitet är viktigt, det gör att vi lägger kraft och energi på rätt saker. 

Herman Crespin.

Vad är kommunens största utmaning framledes? 

– Vi är en tillväxtkommun. Den största utmaningen framöver är nog att fortsätta att växa på ett balanserat och hållbart sätt och samtidigt möta invånarnas förväntan på service. 

Vilket förbättringsarbete i närtid är du mest stolt över?

– Det finns två saker bland många som jag särskilt vill lyfta, som vi har arbetat aktivt med den senaste tiden. Den första är den medarbetardiamant som koncernledningen gemensamt har arbetat fram och som används vid medarbetarsamtal och lönesamtal i hela koncernen. Syftet är att tydliggöra vad det innebär att vara medarbetare och ledare i Höganäs kommun. Den andra handlar om att vi bildat ett projektkontor som ska stötta verksamheterna inom digitalisering och innovation. 

Vad är hög kvalitet för dig?

– För mig handlar det om flera delar. Effektivitet och resultat, men också medborgarfokus och användarnöjdhet. Det i sin tur kräver transparens, tillgänglighet, nyfikenhet och öppenhet och att vi har rätt kompetens bland våra medarbetare.  

Utmärkelsen delas ut under Kvalitetsmässans invigningsgala den 21 november på Svenska Mässan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste