Fyra nycklar till friska företag

Ledarskap och kompetens, delaktighet, kommunikation och kännedom samt synen på hälsa och sjukfrånvaro. Det är de fyra nycklarna som utmärker Sveriges friskaste företag.

Alla företag strävar efter låg sjukfrånvaro och medarbetare med god hälsa. Men hur lyckas man skapa ett sådant klimat? Enligt forskningsprojektet Hälsa och framtid är det med hjälp av fyra nycklar.

I en av projektets delstudier mätte man nya långstidssjukskrivningar hos både arbetare och tjänstemän i drygt 2 000 företag under åren 2002-2004, och fick på så sätt fram Sveriges friskaste företag. I ytterligare en studie med djupintervjuer bland både de friska och de genomsnittliga företagen utkristalliserades de fyra nycklar som kännetecknar ett friskt företag.

För att hjälpa företag att bli mer välmående har forskningen nu sammanfattats och kompletterats med aktuella exempel i den nya boken Nycklar till friska företag. I boken finns exempel från åtta av Sveriges friskaste företag och hur deras arbete med ”nycklarna” fungerar.

Fyra nycklar till friska företag:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Ledare i friska företag ser till hur individer och grupper fungerar, inte bara produktionsmål. Företagen arbetar medvetet med ledarutveckling.

– Delaktighet. Det finns strategier för att göra medarbetarna delaktiga. Det är också ett krav att ledare och medarbetare ska ta ansvar och uttrycker engagemang.

– Kommunikation och kännedom. Bra kommunikation gör medarbetare delaktiga och ett öppet klimat gör att problem och missförhållanden kommer upp till ytan.

– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Företag som månar om sina anställda är tydliga och har system för hälsa och sjukfrånvaro. De fångar tidigt upp problem och åtgärdar dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.