nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fyra steg för hållbar kommunikation

Många möten slutar med missförstånd, förbistringar och olösta problem. Kommunikationsexperten och författaren Eva Grundelius vet varför. Här ger hon sina tips för hållbar kommunikation.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vad menade hon egentligen? Och varför sa jag inte vad jag verkligen tycker? Att kommunikationen mellan de anställda fungerar är en av grundpelarna för att en organisation ska utvecklas och förbättras. Om den tryter hjälper inte ens de mest ambitiösa kvalitets- och verksamhetsmålen.

Eva Grundelius är kommunikationskonsult och författare till boken – Helt överens! Handbok i hållbar kommunikation, som i mitten av april utkommer i reviderad upplaga. Enligt henne skapas hållbar kommunikation genom att fyra grundläggande förmågor utvecklas: förmågan att lyssna empatiskt, förmågan att fråga hur helheten hänger ihop, förmågan att lyssna inåt och förmågan att tala uppriktigt.

Effektivare organisation

Eva Grundelius berättar att de fyra stegen kan användas som en checklista för att se om man har en god kommunikation på sin arbetsplats, men att modellen även fungerar på det privata planet. När man lyckas med de fyra stegen skapas en positiv utvecklingsspiral och verksamheten förbättras.

– Det finns många fördelar, både att man arbetar mer effektivt och att man skapar goda relationer. Det förbättrar i sin tur arbetsmiljön, ofta mår anställda dåligt på grund av bristande kommunikation som leder till dåliga relationer, säger Eva Grundelius.

Flera fallgropar

Hon betonar att det räcker att någon av de fyra förmågorna inte fungerar för att kommunikationen ska bli dålig. Här finns flera fallgropar, exempelvis att man gör sina egna tolkningar istället för att lyssna, att man nedvärderar vissa perspektiv, att man låtsas vara överens även om man inte är det och att man inte säger vad man egentligen tycker utan faller för grupptrycket. I sin bok har Eva Grundelius också tagit fram en kommunikationskarta som visar på olika samtalsklimat med en skala från -7 till + 7, där sämst är ”absolut tvång” och bäst är ”ömsesidigt samförstånd”.

– Här är det viktigt att lära sig att känna igen när kommunikationen går mot minus och att kunna säga stopp, avslutar Eva Grundelius.

De fyra stegen som ger hållbar kommunikation:

1. Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att man verkligen förstår dem − och det även när man själv inte håller med om det som sägs.

2. Förmågan att fråga hur helheten egentligen hänger ihop, när man är oense eller något inte stämmer − istället för att bråka om vem som har mest rätt.

3. Förmågan att lyssna inåt, till sig själv, efter klokare svar och lösningar som verkligen håller för alla berörda − och som samtidigt känns rätt innerst inne.

4. Förmågan att tala uppriktigt, både om det man tycker att man själv vet − samt att klart och tydligt våga uttala tvivel när man har sådana.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.