Fyra topprankade svenska arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärke Sveriges mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare har korats av Nyckeltalsinstitutet. Fyra företag och organisationer utmärker sig särskilt och tog hem segern i respektive kategori.

Fyra topprankade svenska arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets rankning grundar sig på statistik om arbetsvillkoren för över 700 000 anställda i totalt 330 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex bygger på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Fyra företag och organisationer utmärker sig nu särskilt som attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare.

Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet.

– Årets vinnare är föregångsexempel för de arbetsgivare som vill förbättra sina arbetsvillkor och bli mer attraktiva. I framtiden kommer faktorer som jämställdhet och hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser, kommenterar Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Läs även: Google fortsatt drömarbetsgivare.

Nyckeltalsinstitutet startade 1996 och ägs av Civilekonomerna, Labora Konsultforum och Wise AB.

Sveriges bästa arbetsgivare – alla vinnare.

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen.

Mest Jämställda Arbetsplats: Sveriges Radio.

Bäst Hälsoindex och Mest Hållbara Arbetsgivare: Vinnova.

Bäst Hälsoindex: Affärsområde Bygg Stab Centralt inom Peab.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.