Fyra trender som förändrar framtidens arbete

Verksamhetsutveckling En föränderlig arbetsstyrka som involverar flera generationer av medarbetare, ett ökat globalt samarbete och större krav på socialt ansvarstagande. Det är de stora utmaningarna för företagen framöver.

Lynda Gratton, professor vid London Business School, pekar ut fyra trender som kommer att forma framtidens arbete, enligt den australiensiska sajten Smartcompany. Detta visar vad som krävs för att vara intressant för anställda och investerare i framtiden.

1. Mer komplext arbete

Den tekniska utvecklingen och internets utbredning påverkar arbetsroller och sättet vi arbetar på. En stor del av arbetet kan utsourcas till låglöneländer eller automatiseras, vilket innebär att jobb på mellannivå försvinner. Gratton uppskattar att 47 procent av jobben kommer att bli automatiserade inom det närmaste decenniet. Kvar blir de komplexa jobben, och jobb som inte kräver någon utbildning men måste göras på plats.

2. Förändrad maktbalans

Med den högsta tillväxten i världen håller den ekonomiska maktfördelningen på att skifta över till Kina och Asiens fördel. Även utbildningssektorn är i förändring, då möjligheten att utbilda sig på distans via nätet ökar tillgången på högre utbildning. Gratton berättar om att en kurs i robotteknik som Stanford höll förra året lockade 22 000 personer globalt. Och toppade kursen gjorde en 13-årig tjej från Pakistan.

3. Längre arbetsliv

Vi lever längre, vilket också innebär att vi kommer att jobba längre. Detta får till följd att det kommer att finnas fler generationer på arbetsmarknaden samtidigt, vilket också ställer nya krav på ledarskapet. Att hantera olika generationer, med olika prioriteringar, behov och tekniskt kunnande blir en stor utmaning framöver.

4. Socialt ansvarstagande

Eftersom världen förändras kommer företag att förväntas spela en större roll i kampen mot klimatförändringen och att tackla skillnaderna mellan de högsta och lägsta medelinkomsttagarna i världen. Gapet mellan de rika och fattiga måste minska, och det kommer att ställas krav på företagen att hantera detta.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.