Skapa glöd framtidens största ledarutmaningen

Ledarskap Att leda på ett nytt sätt som skapar glöd och engagemang bland medarbetarna och leda hållbart. Det är några av de största framtida utmaningarna för svenska organisationer. Det visar en ny SQMA-rapport som släpps i september.

Skapa glöd framtidens största ledarutmaningen

På ett seminarium arrangerat av SIQ i Almedalen presenterade Mats Deleryd, vd SIQ, en förhandstitt på en ny branschöverskridande forskningsrapport som är genomförd av SQMA, Swedish Quality Management Academy. Rapporten baseras på cirka 500 organisationers svar på frågan vilka de största ledningsutmaningarna som de står inför de närmaste 5 åren.

Rapporten visar att svenska verksamheter behöver skapa snabbrörliga organisationer där kompetens och engagemang hos medarbetares utvecklas och tas tillvara och där digitala lösningar skapar kundnytta. Dessutom behöver ledningskompassen vara inriktad på hållbar utveckling.

En internationell studie av Gallup visar att medarbetarnas brist på engagemang för sitt arbete är en gemensam europeisk utmaning. I Sverige känner endast 14 procent av medarbetarna ett stort engagemang för sitt arbete. Samtidigt visar forskningen att ett högt medarbetarengagemang är en viktig framgångsfaktor för organisationer med höga resultat i form av både kvalitet och avkastning.

– Kundbegreppet måste breddas och nu krävs det ett nytt ledarskap för att öka svensk konkurrenskraft, säger Mats Deleryd som efterfrågar ett hållbart ledarskap som skapar glöd och engagemang.

SIQ ser att kvalitetsvärlden är på väg in i en ny fas som de kallar den femte kvalitetsvågen eller Quality 5.0. Den bygger på kvalitetsbegreppets historia som började redan i medeltidens bondesamhälle, via skråväsendet och in i industrialismen till dagens digitala och globala värld. För att ta reda på vad som behöver göras för att stärka den svenska konkurrenskraften och få veta vilka utmaningar ledarskapet står inför samlade SQMA cirka 500 organisationer från privat och offentlig verksamhet och med hjälp av den så kallade Delfi-metoden sållades 48 olika ledningsutmaningar fram, sorterade i fyra områden:

  1. Att nå en hållbar verksamhet i flera dimensioner,
  2. Att utveckla verksamheten tillsammans med kunder och intressenter
  3. Att utveckla nya sätt att leda som skapar glöd och engagemang
  4. Att driva förändrings/förbättringsarbete mer strategiskt.

En panel från bland annat Hewlett Packard Enterprise Sverige och SKL reflekterade över rapporten utifrån sina egna erfarenheter. Och panelen var enig, ett framtida ledarskap måste vara med coachande, närvarande och styra mer på vision och värderingar.

Jan Sundling, styrelseordförande, SIQ och tidigare bland annat styrelseordförande i SJ och Green Cargo menar att cheferna egentligen är kulturarbetare och det är viktigt att värna om chefernas värderingar. Liksom närheten till medarbetarna.

– Ingen av oss här inne har lärt våra barn eller låtit våra föräldrar lära oss att cykla med hjälp av power-pointbilder. Vi springer bredvid och släpper taget bit för bit, säger Jan Sundling.

Anna Granö, HP, känner igen sig i resultatet i rapporten.
– För HP är resultatet verkligen spot on. Jag kommer själv från en verksamhet som genomgått en enorm förändring när vi som bolag gått från 300 000 anställda till 50 000 anställda, säger Anna Granö.

HP:s insikt om att de inte hade kraften och energin att bli bäst och snabbast på marknaden bytte strategi för att inte bli omsprungen. Följden blev en omfattande transformation av koncernen. Utmaningen var att få medarbetarna att känna trygghet och förtroende för att ledningen hade kontroll och visste vad den gjorde, trots att de inte kunde informera om allt på grund av reglerna för börsbolagens kommunikation.

– Våra värderingar är partnerskap, innovation och att vara proaktiva. För mig har grunden i transformationen varit att fokusera på beteenden, säger Anna Granö.

Till exempel har medarbetarna sedan två år tillbaka utsett månadens medarbetare som de anser lever HP:s värderingar.

Vesna Jovic, vd, SKL, instämmer i värderingarnas betydelse för att utveckla verksamheter.

– Vi har varit väldigt präglade av mål och resultat inom våra verksamheter. Men vi ser nu värdet av visionsarbete, värderingsarbete och kulturarbete. Vi ser att för tydlig målstyrning kan hämma medarbetares engagemang.

Panelen är enig om att skapa en balans och både jobba med mål, struktur och mjuka värden.

Ann Granö, HP, ser att ett sätt att locka unga talanger är att både ge dem en tydlig vision men också nedbrutna mål och kulturförbättrande aktiviteter.

– Vi blir duktigare på att sälja i cross-team och vi jobbar både med mjuka och hårda morötter. Det är viktigt med struktur, men med smarta strukturer. Ju färre chefer det är och ju närmare man jobbar sina medarbetare desto bättre är det. Vi ser ett högre engagemang. Och vet ni vad, resultatet blir bättre.

I september släpps rapporten men redan nu har SIQ ett upprop till svenska verksamheter att ställa sig bakom Quality 5.0. Det är en uppmaning om att framtiden kräver ett helt annat sätt att leda och styra organisationer och att utmana traditionella teorier och tankesätt hur man framgångsrikt bör driva verksamheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste