Fyradagarsvecka väntas bota kompetensflykt

Förbättringsarbete Såsom Sverige lider också Tyskland av ett växande kompetenstapp. Från och med torsdag inleder Tyskland därför en bred undersökning av fyradagarsvecka, med förhoppningen att skapa mer attraktiva arbetsplatser.

Fyradagarsvecka väntas bota kompetensflykt
Foto: Stockadobe

Det rör sig om 45 tyska företag som under sex månader ska låta sina anställda jobba endast fyra dagar i veckan för samma lön som tidigare, med start på torsdag. Tyska fackförbund är eniga i prognosen om att företagen inte kommer tappa i lönsamhet, eftersom de anställda kommer bli mer effektiva och deras sjukfrånvaro kommer minska. 

Idén om fyradagarsvecka med bibehållen lön har fått ett växande globalt genomslag sedan pandemiåren. Spanien, Japan, Island, Skottland och Nya Zeeland har redan infört kortare arbetsveckor i särskilda branscher och sektorer. På Island har det nya schemat inte bara haft en oförändrad utan till och med positiv effekt på produktiviteten.

I Sverige vill drygt var tredje person arbeta fyradagarsvecka. Enligt en studie som tidningen Vision har gjort tror 14 procent av svenska kommunala HR-chefer att 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön kan bli verklighet inom fem till tio år.

Ett av de starkaste incitamenten från arbetsgivarhåll skulle då vara att sänka antalet sjukskrivningar. Några kommuner som testar eller har testat fyradagarsvecka är Berg, Jönköping och Kristinehamn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.