Fysisk träning för bättre ledarskap

Att kombinera ledarskapsträning med fysisk träning kan vara ett vinnande koncept. Det tror i alla fall Mikael Mattson som tränar chefer och företagsledare med målet att springa New York Marathon.

Fysisk träning
för bättre ledarskap
Kajsa Asp Jonson

Det finns många likheter mellan ledarskap och att springa marathon. Att ta sikte på ett långlopp av det slaget innebär för de allra flesta ett gränssprängande mål som kräver uthållighet samt en kombination av långsiktig strategi och förmåga att prestera sitt bästa i det kortsiktiga perspektivet. Faktorer som också är viktiga för att leda framgångsrika organisationer.

– Fysisk träning ger dessutom direkta effekter på ledarskapet. Du orkar mer, blir mer fokuserad och ökar både din strategiska och operativa förståelse, säger Mikael Mattsson, initiativtagare till ledarskapsprogrammet Management by Movement.

Frigör tankarna

Tanken med programmet är att väva ihop seminarier om chefs- och ledarutveckling med ren fysisk träning och personlig coachning med inriktning på det personliga ledarskapet. Mikael Mattsson menar att det finns en poäng med att koppla ihop rörelse med intellektuell aktivitet. Det handlar inte bara om att rörelse frigör energi och minskar stressen, utan också om att den fysiska aktiviteten ökar kreativiteten och förstärker inlärningsprocessen. Att vi exempelvis kommer på nya idéer och lösningar på problem när vi gör något helt annat än grottar ner oss i problemet.

– När barn fantiserar och leker fritt påminner det om det tillstånd som man kallar flow, alltså där prestationen är optimal. Och dit når man bäst genom fysisk rörelse.

Balans i livet

Att som chef vara fysiskt aktiv ger också medarbetarna en annan typ av förebild i organisationen än den chef som ständigt jobbar över.

– Friska organisationer behöver friska medarbetare och det bygger på att man har en balans i livet, och här måste chefen visa vägen.

Mikael Mattsson genomförde en pilotomgång av ledarskapsprogrammet förra året. Åtta deltagare, som alla genomförde New York Marathon i november. I år räknar han med att det blir ett tiotal deltagare.

Men hur otränad som helst kan man väl inte vara om man ska vara med?

– Det är faktiskt fler än man tror som klarar av det, men vi vill att de ska vara fysiskt normaltränade, att de under det senaste året tränat cirka två gånger i veckan. Helt otränad kan man inte vara, då får man stå på tillväxt ett år först.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste