Gamifierad lösning på prov i byggbranschen – ”Ska hjälpa kvalitetssäkra”

Kvalitetssäkring Med en ny molntjänst tror Incoord kunna göra egenkontrollen mer värdeskapande inom byggbranschen. Från och med i höst testar konsultföretaget vilken roll generativ AI kan spela i att kvalitetssäkra projekt.

Gamifierad lösning på prov i byggbranschen – ”Ska hjälpa kvalitetssäkra”
Foto: Incoord/ Adobe Stock

– Att det uppstår kvalitetsbrister i byggprojekt är inte direkt någon större nyhet. Det har varit så länge, säger Jan Kohvakka, certifierad innovationsledare på teknikkonsultföretaget Incoord.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan 2018 har företaget undersökt hur kvalitetssäkring och egenkontroll inom byggbranschen kan bli bättre. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola har de genomfört ett antal innovationsprojekt på området. Ungefär samtidigt som samarbetet påbörjades publicerade Boverket en rapport om byggsektorn i vilken fel, brister och skador uppskattades kosta mellan 83 och 111 miljarder kronor per år.

AI som uppmuntrar

Just detta vill Incoord ändra på. Med tidigare bidrag från Vinnova har de skapat en första version av en molntjänst där projektörer och entreprenörer kan planera, genomföra och följa upp egenkontroll på ett och samma ställe. Att lyckas bygga en plattform för både bygg- och installationsföretag har varit en av de största utmaningarna.

– Tjänsten kommer kunna användas från och med i höst. Vi har en version där det går att skapa en projektstruktur för egenkontroll som stödjer både total- och generalentreprenader. I dagsläget görs det manuellt, men i framtiden ska AI:n göra det. Med dagens AI finns det redan potential att bygga interaktiva system som rekommenderar, utvärderar och ger feedback, säger Jan Kohvakka.

Artificiell intelligens som uppmuntrar?

– Ja, exakt så.

Jan Kohvakka menar att deras mjukvara, till skillnad från många befintliga lösningar, introducerar en form av gamification för att öka engagemanget för egenkontroll.

– Som användare får du positiv feedback när du gör något bra, vilket gör att man per automatik kommer göra mer av det, säger Jan Kohvakka.

Ska hjälpa byggherrar

Poängen med molntjänsten och AI:n är i slutändan att hjälpa byggherrar få den produkt de beställt. Enligt Boverket har byggherren en stor möjlighet att skapa goda förutsättningar för att ta fram och leverera en felfri produkt genom sitt engagemang och kunskap, men Jan Kohvakka beskriver byggherrars ansvar för kvalitetssäkring som svårt att leva upp till när det kommer till större projekt.

– Byggherren är ansvarig för sitt projekt oavsett vem som ”gör jobbet”. Den må ha stor möjlighet att ta fram en felfri produkt, men det betyder inte nödvändigtvis att byggherren har kunskapen, viljan eller organisationen för att göra det, säger han och fortsätter:

– Ett projekt har oftast lång ledtid, mång inblandade aktörer samt komplexa lösningar och system. Därför är det svårt att få med byggherrens kvalitetskrav hela vägen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.