Gamla kulturer och strukturer kan förändras

Boken I praktiken – förändringsarbete inom offentlig sektor beskriver hur ledarskap och förändringsarbete läggs upp i praktiken och vilka problemställningar som det medför. Tonen igenom är optimistisk – det går att förändra gamla kulturer, och den offentliga sektorn kan bli effektivare. Slutsatsen bygger på ett femårigt förändringsarbete i Fortifikationsverket. Alla, från fackets företrädare till generaldirektör, får komma till tals i boken och berätta om sina erfarenheter av förändringsprocessen. Dessutom kompletteras boken med en DVD-skiva med intervjuer om arbetet.

Dialog och delaktighet, strategi och styrning, värderingsgrund och effektivisering är några av förändringsarbetets grundpelare som diskuteras.

Boken är skriven av Sören Häggroth, generaldirektör i Fortifikationsverket, och ges ut av Ekerlids förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.