Gamla system hämmar digitalisering i offentlig sektor

Digitalisering Den offentliga sektorn sitter fast i gamla system som hindrar digitaliseringen, visar en rapport från Swedish Center for Digital Innovation. För att komma loss från det digitala arvet krävs nya beslutsmodeller som gynnar smidigare processer.

Gamla system hämmar digitalisering i offentlig sektor

Den digitala mognaden i trettiofem offentliga organisationer har studerats av forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm, som driver forskningscentret Swedish Center for Digital Innovation, SCDI. Studien visar att det finns stora problem när det gäller digitalisering i offentlig sektor.

Johan Magnusson.
Johan Magnusson.

– Organisationerna är dåliga på att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen och hantera övergången från analoga till digitala tjänster och verktyg, säger Johan Magnusson vid Göteborgs universitet, en av forskarna bakom rapporten.

En viktig förklaring är en låsning vid gamla system, kvarlevor från tidigare investeringar.

– De är tungrodda och ändringar i systemen måste göras lager på lager. Till slut krävs stora åtgärder för att skapa ytterst små förändringar. Samtidigt ökar användarnas förväntningar, vilket innebär att de upplever att de inte får de digitala tjänster de behöver, säger Johan Magnusson.

Ny styrning krävs för att slippa digital skuld

– Det håller inte över tid, resurserna används för kortsiktigt. Det är inget bra sätt att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.

Nya system är både bättre och billigare, men för att komma ifrån den digitala ”skulden” krävs nya styrningsmodeller, menar forskarna.

– Man måste tillåta kortare, agila projekt. I digital utveckling gäller det att misslyckas snabbt. Att budgetera på årsbasis är inte alltid möjligt. Beslutsfattandet kring investeringar, vilka risker som får tas och hur prestation ska mätas behöver ändras, säger Johan Magnusson.

– I dag är innovation i princip olagligt i offentlig sektor. Folk begår tjänstefel för att rädda verksamheten.

Läs även: Så hög är den digitala mognaden i ditt län

Han ser också ett behov av kompetensutveckling.

– Det handlar inte om att kunna koda, utan om att ha möjlighet att bedöma vilka satsningar som behöver göras. I dag fokuserar många på att automatisera interna processer, exempelvis bygglov eller socialtjänst. Men ibland kanske det inte ens är samma tjänster som tidigare som ska levereras, säger Johan Magnusson.

Bra förutsättningar för digitalisering i offentlig sektor

Trots de tuffa slutsatserna menar inte forskarna att det är just offentlig sektor som uppvisar en särskilt låg digital mognad.

– I vår studie har vi fokuserat på just offentlig sektor. Vi ser dock inte att läget skulle vara bättre i den privata sektorn. Det offentliga har dessutom en stor fördel i öppenheten mellan olika myndigheter och förvaltningar, säger Johan Magnusson.

Den aktuella studien, ”Digital mognad i offentlig förvaltning 2019”, har tagits fram med hjälp av en särskild modell kallad Dimios, som har utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringskansliet.

– Det är den första modellen i sitt slag. Sedan den släpptes 2018 har intresset bland organisationer för att använda den varit stort, vilket är mycket positivt, säger Johan Magnusson.

Läs även: Digg är navet för offentlig digitalisering

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.