Gemensamma riktlinjer för försvarsindustrin i Europa

Swedish Standards Institute, SIS, och Försvarets Matrielverk, FMV, ska tillsammans leda ett europeiskt projekt för att ta fram gemensamma riktlinjer för nätverksbaserade totalförsvarssystem i Europa. Syftet är att ta fram en gemensam termförteckning, med definitioner och begrepp för servicetjänster som kan användas i interna kommunikationssystem.

Genom projektet hoppas man kunna öka samverkan mellan Europas länder samt sänka kostnaderna för upphandling av system.

På grund av nya hot som bland annat miljöförstöring, biologiska angrepp och terroristattentat är det inte bara militära insatser som kan bli aktuella, utan även insatser från andra organisationer som exempelvis krigsberedskapsmyndigheter, kustbevakning och polis. De nya riktlinjerna är därför ett led i att transformera försvarsmakter och underlätta framtida insatser.

Initiativet till projektet kommer från svensk industri och FMV, och har förts fram genom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.