Generation Z kompromissar inte med jobbkraven

HR Om krav på arbetsvillkor inte går igenom är unga professionella idag inte främmande för att byta jobb. Det visar en ny studie från Academic Work.

Generation Z kompromissar inte med jobbkraven
Peter Knutsson Frejd, Academic work.

En omskakande kompetensbrist har blivit verklighet inom allt fler yrkesgrupper. Samtidigt blir lön och arbetsvillkor allt viktigare för arbetsmarknadens yngsta generation, generation Z.

Kris skapar nytänk

Att inte lyssna till de ungas krav innebär alltså att företag riskerar gå miste om viktig kompetens, men är kraven orimliga? Inte om du frågar Peter Knutsson Frejd, vd på Academic work.

– Jag ser att den generationens förväntningar på arbetslivet är anpassade till dagens samhälle och marknad. Deras önskemål och krav är inte orimliga, utan reflekterar arbetsmiljöns utveckling och nutid. Den nya kravbilden ger oss arbetsgivare möjlighet att lyssna på de som är på arbetsmarknaden för att främja både medarbetartrivsel och framgång för bolaget, säger han.

I undersökningen som genomfördes på uppdrag av Academic Work besvarade 3083 svenska studenter och akademiker i början av karriären frågor om arbetslivet. När respondenterna fick svara på vilken effekt den nuvarande samhällsekonomiska situationen (inflation och energikris exempelvis) har på valet av arbetsgivare uppgav 15 procent att de övervägt söka ett jobb som inte passar deras profil eller som de tidigare inte tänkt var något för dem.

Nya prioriteringar

Lågkonjunkturen har ökat ungas syn på ekonomisk trygghet. Nästan hälften av de tillfrågade svarade att lön och säkra arbetsvillkor har större betydelse nu än tidigare. Andra faktorer som också har blivit viktigare är företagets ekonomi (19 procent) och var kontoret ligger i förhållande till resekostnader (16 procent).

Vad kan marknaden göra för att möta de nya kraven?

– Det finns flera saker marknaden och arbetsgivare kan göra för att anpassa sig till dagens samhälle och marknad. Den huvudsakliga rekommendationen är att skapa en attraktiv arbetsmiljö genom att arbeta med flera viktiga parametrar.

Fakta

Peter Knutsson Frejds 4 tips till arbetsgivare

1. Erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Men en sund balans mellan arbete och privatliv är inte längre den enda avgörande faktorn – även resekostnader och pendlingstid till kontoret påverkar valet av arbetsplats för arbetssökande.

2. Främja mångfald och inkludering. Det är inte bara självklart, utan också av största vikt att betona. En arbetsplats som omfamnar mångfald och inkludering har inte bara visat sig vara mer innovativ och framgångsrik, utan är också en hygienfaktor för Generation Z. 

3. Erbjuda utveckling och kontinuerlig feedback. Det vill säga investera i medarbetarnas tillväxtmöjligheter och skapa en kultur av lärande och förbättring. Det ger inte bara individerna möjlighet att utvecklas och ta på sig mer ansvar, utan det stärker också hela företagets kompetens och kapacitet att hantera föränderliga utmaningar som världen och marknaden presenterar för oss.

4. Investera i teknologi och innovation. Att hålla sig i framkant av teknologiska framsteg och nyskapande initiativ är avgörande för att vara konkurrenskraftig på dagens arbetsmarknad. Men det kan också locka till sig talanger som vill arbeta i en modern och innovativ miljö.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.