Genomtänkt onboarding minskar stress och ökar lärande

Human Resources En väl genomtänkt inskolning och introduktion minskar stressen och ökar lärandet för den som är ny på arbetsplatsen, visar forskning på Karolinska Institutet. Samtidigt höjs ett varnande finger för att överbelasta den nye medarbetaren med information.

Genomtänkt onboarding minskar stress och ökar lärande
En bra introduktion ger vinster för både den nyanställde och arbetsgivaren. Foto: Stock Adobe.

Den första tiden på en ny arbetsplats är en period av intensivt lärande, men också en period som kan vara förknippad med stress.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Petter Gustavsson, professor Karolinska Institutet.
Petter Gustavsson, professor Karolinska Institutet.

– Denna typ av stress kan ge energi och främja lärande. Men det finns också en risk att den leder till brist på återhämtning och sämre inlärning. Det har många arbetsgivare också uppmärksammat och erbjuder därför olika introduktionsinsatser för att den nyanställde ska komma in i sitt nya jobb på ett så bra sätt som möjligt, säger Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet.

Utmaningar första året

I forskningsprojektet ”Nya professionella” har han undersökt vilket stöd som personer som är nya i arbetslivet får för så kallad onboarding, men också vilka utmaningar som de möter under det första året efter en högskoleutbildning.

I projektet medverkade drygt 300 nyutbildade jurister, läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Gemensamt för dem är att de var nya i yrken med höga emotionella krav, så kallade kontaktyrken, inom offentlig sektor.

Under första kvartalet efter examen skickades enkäter ut en gång i veckan och uppföljningar gjordes sedan en gång i kvartalet upp till ett år efter examen.

Nyhetens obehag

Petter Gustavsson konstaterar att man som ny i arbetslivet ofta möts av tre olika utmaningar, som han kallar Nyhetens obehag.

– Den första är att man lätt blir överbelastad av information. Den andra att man kan känna sig osäker på sin kompetens och vara rädd för att ställa frågor. Den tredje att man ofta känner sig ensam. Det här är saker som oftast går över ganska snabbt, men brist på introduktion kan också förlänga den här tiden av nyhetens obehag, konstaterar han.

Tre första månaderna

Petter Gustavsson betraktar de tre första månaderna som avgörande för en lyckad onboarding. Då är det viktigt att det finns mål och strategier för hur han eller hon ska lära sig jobbet, komma in i kulturen och etablera relationer på arbetsplatsen, menar han.

Forskningsprojektet visade att de som etablerat sig väl på den nya arbetsplatsen inom tre månader i större utsträckning hade fått strukturellt stöd i form av inskolning, utbildningsaktiviteter, informationsmaterial och delat ansvar under den första tiden.

– De hade också oftare fått gå bredvid en erfaren kollega, fått svar på sina frågor, hjälp att prioritera bland sina arbetsuppgifter och fått chans till reflektion som bidragit till viktiga perspektiv på situationen, förklarar Petter Gustavsson.

Behov av nya insatser

Sammantaget visade resultatet av forskningen att många bra introduktionsinsatser genomförs inom offentlig sektor för att minska osäkerheten och stressen hos nya medarbetare under den första tiden.

Dock skulle utfallet bli ännu bättre om fler fick ta del av introduktionsinsatserna som visat sig vara effektiva samt om ”dosen” ökade för de som fått dessa insatser. Rapporten pekar också på behovet av nya typer av insatser – dels för att minska medarbetarnas oro för att göra fel, dels för att arbeta effektivare med återhämtningsstrategier.

Vinster för arbetsgivarna

Även arbetsgivarna har allt att tjäna på att ta hand om nya medarbetare på ett bra sätt, understryker Petter Gustavsson.

– Internationella studier visar att organisationer med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika än andra – men också att ineffektiva introduktionsinsatser kan vara förödande för både individen och arbetsgivaren. Den nyanställde som gått in i nya jobbet med stor energi och entusiasm vill då ändå visa framfötterna och anstränger sig till det yttersta för att göra ett bra jobb. Det leder till stress, psykisk utmattning och i värsta fall snabbt avslut av anställningen, säger han.

Läs Petter Gustavssons rapport här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.