Genusperspektiv för lärande

Hälsouniversitetet satsade 2008 på ett projekt för att få fram undervisningsmaterial inom köns- och genusrelaterade områden. Resultatet av 32 olika författares bidrag har nu sammanställts i en antologi.

Genusperspektiv ska integreras i all grundutbildning inom den svenska högskolan enligt nationella direktiv, men inom vissa högskoleområden är det sämre ställt än andra. Detta vill författarna bakom boken Kön och genus inom medicinutbildningar, råda bot på.

– Litteratur om vad genusperspektiv mer konkret kan innebära har saknats för många delar av undervisningen, inte minst inom området medicin, hälsa och vård. Det gav oss anledning att samla kunskaperna som finns på den medicinska fakulteten, skriver bokens tre huvudredaktörer Barbro Wijma, Goldina Smirthwaite och Katarina Swanberg.

Sammanlagt 32 författare med bakgrund i olika dicipliner har medverkat för att ge sin syn på begreppen kön och genus. Innehållet har disponerats utifrån teoretiska perspektiv, utbildning och arbetsliv, diskriminering, kränkningar och våld samt hälsa och ohälsa ut köns- och genusperspektiv.

I ett kapitel skriver sjuksköterskorna och vårdlärarna Lars Uhlin och Staffan Pelling:

– För studenten som påbörjar sin utbildning är sannolikt de maktförhållanden han eller hon påverkas av vare sig medvetandegjorda eller erkända. Utbildningstiden kan ses som en socialiserings- och normeringsprocess, men utifrån vems perspektiv?

Kön och genus inom medicinutbildningar, släpps den 30 september av Studentlitteratur. Det är en populärvetenskaplig sammanställning texter som ska kunna användas som kurslitteratur och faktaunderlag i undervisningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.