Geriatrik Sahlgrenska bäst i väst

Årets mottagare av utmärkelsen Kvalitet i Väst blev Geriatriska kliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. De bedriver medicinsk specialistsjukvård för äldre somatiskt sjuka, men också forskning och utveckling som har anknytning till klinisk sjukvård. Genom nytänkande kring organisationen och arbetsformerna har man nått flera goda resultat, bland annat i kundtillfredställelse.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.