GGPs väg mot USK: Nu ska det avgöras

Det är nu klart att GGP gått vidare till finalen av USK där de är ett av fyra företag som kämpar om mästartiteln i kvalitet.
– Det är fantastiskt att vi kommit så här långt, säger vd Troels Nielsen.

Det har nu gått ett år sedan Kvalitetsmagasinet första gången skrev om GGPs satsning på att söka Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Då vågade Troels Nielsen knappast drömma om att komma så här långt. Fokus var i första hand inställt på att skicka in en ansökan och få ett kvitto på att verksamheten var på rätt väg. Idag konstaterar han att det arbete som de lagt ner på USK har varit avgörande för fabrikens framtid.

– Vi har precis fått en ny ägare och arbetet med USK är en bidragande orsak till att produktionen får ligga kvar i Sverige, säger Troels Nielsen och berättar att de med stolthet kunde visa upp fabriken för de nya ägarna, som också är mycket imponerade av hur verksamheten styrs.

Bättre överblick

Att de har fått en bättre koll, är också något som Troels Nielsen framhåller när han sammanfattar resultatet av arbetet med USK. Det handlar om bättre koll på helheten, på processerna, ansvarsfördelning och i det dagliga arbetet. Per-Olof Ryd som är logistikchef konstaterar att arbetet med att skriva ansökan har gett dem ett helt nytt utgångsläge för fortsatta förbättringar.

– Idag har vi en plattform att utgå från som inte fanns för några år sedan, säger han. Tidigare har vi bara haft perspektivet bakåt, men arbetet med att skriva ansökan har också hjälpt oss att blicka framåt och se potentialen i fortsatta förbättringar.

Färre stopp på linan

Arbetet har också gett konkreta resultat i verksamheten. Precis som i övriga verksamheten jobbar logistikdelen med daglig styrning, vilket innebär att man varje morgon följer upp arbetet dagen innan, till exempel kvalitetsbrister i materialet, brist på material, stopp på linan, problem med materialval eller andra problem som uppkommit under dagen.

Per-Olof Ryd berättar att detta arbetssätt lett till att de kunnat jobba mer långsiktigt med sina leveranser. Tack vare den dagliga styrningen har kvaliteten på produkterna och leveranssäkerheten förbättrats och med en bättre logistikprocess kan de också styra flödet av leveranser så att de slipper ligga på stora lager. Detta gör också att produktionen flyter på bättre. De har numera nästan aldrig stopp i produktionen på grund av materialbrist. Tiden då linan står still har minskat från sex minuter per dag till en minut.

– Att söka USK har visat sig bli en naturlig del i det förbättringsarbete vi driver i företaget. Det vet vi nu. Tidigare hade vi inte alls samma helhetsbild och såg inte arbete som låg framför oss, förklarar Per-Olof Ryd.

Fortsatt utveckling

Det är mycket tack vare USK-arbetet som GGP lyckats vända trenden och nu är ett företag med framtiden för sig. Ett nytt måleri stod klart i somras och nu pågår arbetet med att utöka verksamheten med fyra nya produktionslinor och två helt nya modeller som ska lanseras till våren. I samband med detta ska fler anställas.

Arbetet med USK har mer eller mindre involverat alla medarbetare och lett till större motivation och vilja att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Att ansökningsarbetet skulle bli tufft var Troels Nielsen beredd på, men det som varit svårare än han trodde var att beskriva metoder och arbetssätt.

– Vi har medvetet jobbat med enkla och tydliga arbetssätt, men när man skriver ned det så blir det så naket. Det vi lagt ned mycket arbete på att få till ser inte så märkvärdigt ut när vi skriver ned det, förklarar han.

Svårt erkänna brister

Ansökan har också blottat brister och förbättringsmöjligheter, något som är värdefullt i det fortsatta arbetet, men som han medger kan vara tufft att erkänna för sig själv.

Sammantaget är Troels Nielsen mycket nöjd med att de tagit sig vidare till finalen och poängterar att det är bra för en verksamhet att komma så långt första gången man lämnar in sin ansökan. Nu närmast väntar platsbesök och i slutet av december kommer beskedet om de vinner eller inte.

– Vi får se hur det går, vi vill ju gärna vinna. Gör vi det kommer vi att fira vinsten med hela personalen, om vi inte vinner då tar vi dem nästa år, säger Troels Nielsen som oavsett vad som händer konstaterar att arbetet bara har börjat.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.