GGPs väg mot USK:

Synlighet, både när det gäller ledarskap, förbättringsarbete och styrning. Det är ett av honnörsorden för GGP som precis lämnat in sin anmälan till årets upplaga av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Det är bråda tider för GGP. Trädgårdssäsongen har precis dragit igång och produktionen går på högvarv. Samtidigt satsar man 30 miljoner kronor i fabriken i Tranås, bland annat en ny lackeringsanläggning som ska stå färdig i slutet av sommaren.

Dessutom har vd Troels Nielsen precis lämnat in anmälan till årets omgång av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Under sommaren ska den kompletteras med en utförlig beskrivning av metoder och arbetssätt som ska vara färdig att överlämnas till SIQ i slutet av augusti.

– Kvalitetschefen Christer Käll påpekade häromdagen att vi ligger lite risigt till tidsmässigt med ansökan. Därför har vi nu daglig styrning på detta arbete, berättar Troels Nielsen.

Daglig koll på arbetet

Daglig styrning är GGPs arbetssätt för att hålla koll på produktionen. Metoden används för både stort och smått och går kort sagt ut på att man dagligen följer upp och styr den dagliga verksamheten. I detta arbete är öppenhet och synlighet centralt.

Varje morgon börjar med korta morgonmöten där man går igenom gårdagens resultat. Det kan handla om allt från säkerhet och eventuella stopp i produktionen till kvalitetsproblem. Här går man också igenom planerade aktiviteter, vem som är ansvarig och hur man ligger till med de problem som dykt upp. Den dagliga genomgången gör det också lätt att sätta in korrigerande åtgärder om något faller utanför planerna.

Allt arbete synliggörs på stora anslagstavlor där man redovisar siffror och diagram för varje enskilt nyckeltal som mäts i moteringen. Även förbättringsarbetet i moteringen synliggörs på detta sätt. Två gånger i veckan, en halvtimme per gång, stoppas monteringslinjen för förbättringsarbete och de pågående aktiviteterna, som följer PDCA-hjulet, följs upp på arbetslagets anslagstavla.

Inget göms undan

Även när det gäller projketarbete använder man sig av anslagstavlor. Alla aktiviteter synliggörs genom att man sätter post-it-lappar i olika färger. Gula lappar symboliserar en planerad aktivitet, röda står för problem och gröna en aktivitet som kräver hjälp från någon annan. Detta sätt att arbeta använder GGP både för långtidsplaner och när man bryter ned projekt i månads- respektive veckoplaner. Tanken är att det ska vara lätt att skaffa sig en bild av hur arbetet fortskrider.

I dagens it-samhälle kan det tyckas lite omodernt att använda sig av post-it-lappar och anslagstavlor, men Christer Käll framhåller att tavlorna har en stor fördel jämfört med ett it-stöd.

– Det är lätt för alla att förstå var problemen finns och hur vi ligger till i projekten. Ingenting kan gömmas undan. I och med att allt sätts upp på tavlor är informationen alltid tillgänglig för alla, man ser problemen och får en omedelbar reaktion, förklarar Christer Käll som framhåller att det också skapar ett engagemang för projektarbetet.

Skapar förtroende

Öppenhet och synlighet ingår också i GGPs grundläggande värderingar. All information ska vara öppen och synlig för alla, även för de kunder som besöker fabriken. Det första som möter den som kommer in genom dörrarna till företaget är ett stort anslag som visar nyckeltalen för verksamheten samt utvecklingen under de senaste åren. Ute i fabriken står alla tavlorna med information om produktionen väl synliga för alla.

– Vår kvalitets- och produktionsstatistik är ingen hemlighet, att visa upp den skapar ett förtroende hos våra kunder, påpekar Troels Nielsen.

I den dagliga styrningen spelar ledarskapet en viktig roll, och även det ska präglas av öppenhet och synlighet. Detta innebär att produktionschef, logistikchef och kvalitetschef sitter med på morgonmötena som hålls ute på fabriksgolvet. Även om Troels Nielsen ibland uteblir så betonar han att ledarskapet är viktigt för att hålla liv i arbetet.

På plats varje morgon

– Syns inte chefen kan man knappt kräva av personalen att de ska engagera sig. Därför är det viktigt att också jag är på plats vid anslagstavlan varje morgon. Chefer i alla led måste engagera sig och vara med och ställa de rätta frågorna.

När nu arbetet med USK går in i ett mer intensivt skede är den dagliga styrningen till stor hjälp. Troels Nielsen framhåller att arbetet med ansökan också satt fart på förbättringsarbetet, i och med att de på ett annat sätt än tidigare uppmärksammar sina svagheter. Han betonar att satsningen är viktig för GGP även om de inte når ända fram.

– USK ger ett driv i organisationen att arbeta med förbättringar, framhåller Troels Nielsen. Dessutom är det nyttigt att få en utomstående granskning som pekar ut våra styrkor och svagheter. Det är värdefullt för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

/Fakta/Grundläggande värderingar:

– Synligt och tydligt ledarskap

– Enkelhet samt ordning och reda

– Kundnytta

– Kostnadseffektivitet

– Innovation och Miljö

– Engagemang

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.