nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Therese Kjellberg, Deloitte.

Globalt kvalitetspris till svenska tillväxtföretag

Best Managed Companies (BMC) är en global kvalitetsutmärkelse som nu introduceras på svenska marknaden. Utmärkelsen är till för att uppmärksamma välskötta privatägda tillväxtföretag.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

BMC grundades av revisions- och konsultnätverket Deloitte i Kanada 1993 och har sedan dess blivit landets ledande kvalitetsutmärkelse för privatägda företag. I dag finns programmet i flera andra länder och introduceras nu alltså även i Sverige.

De kriterier som ligger till grund för bedömningen är bland annat strategisk inriktning, operationell kapacitet, företagskultur och ekonomisk utveckling. Men även komponenter som coachning, kunskapsöverföring och nätverksbyggande finns med vid utvärderingen av företagen.

– Vi vill med BMC uppmärksamma svenska välskötta privatägda företag. Ofta lever de ett liv lite i skymundan bakom de större ikoniska bolagen. Men de är en otroligt viktig del av svenskt näringsliv och många av dem är på en tillväxtresa, inte minst internationellt. Sweden´s Best Managed Companies är både en utvecklingsprocess och en kvalitetsutmärkelse för dessa företag, säger Therese Kjellberg, partner på Deloitte och ansvarig för BMC i Sverige.

Läs även: Så skapar du hållbar framgång över tid.

I Sverige lanseras BMC i samverkan med Nasdaq och sker stegvis med cirka 30 företag under 2018/2019.

– En av Nasdaqs främsta uppgifter är att erbjuda en plattform där växande företag kan resa kapital för sin fortsatta tillväxt, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq. Vi för en löpande dialog med onoterade företag för att skapa oss en förståelse för hur vi kan vara en tillväxtpartner för dem. Vårt samarbete med BMC är en del av det arbetet.

Ansökningsperioden för BMC går ut den 15 oktober. Efter det sker en analysprocess där medverkande företag granskas innan en oberoende jury tar vid. Utmärkelsen Sweden´s Best Managed Companies presenteras sedan i mars nästa år och går till de företag som helhetsmässigt motsvarar kvalitetskraven.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.