Global standard för projektledning

Alla företag, myndigheter och organisationer som vill effektivisera sina projekt kommer snart kunna använda sig av en gemensam mall. Idag är 30 procent av världens bruttonationalprodukter projektrelaterade. För att hitta ett enhetligt sätt att jobba på, arbetar den internationella standardiseringsorgansisationen ISO för ta fram en global standard för projektledning. Den kommande standarden är branschoberoende och beräknas vara klar om två år. Alla som hanterar och leder projekt från ledning till beställare, inköpare och deltagare berörs. 23 länder arbetar aktivt i arbetet. I Sverige leds arbetet av SIS och den tekniska kommittén TK 510 där svenska företag som är intresserade av att vara med och påverka kan delta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.