Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion

Detta är en introduktionsbok till studier inom de fält inom samhällsvetenskapen där aktuella förändringsprocesser inom världsekonomin studeras. Det kan handla om statsvetenskap och internationella relationer, sociologi eller antropologi.

Författaren Erik Andersson behandlar fenomen som finansmarknader, handel, fattigdom och utveckling, både utifrån hur dessa fenomen realiseras socialt och utifrån olika sätt att analysera och förstå dem. Bokens främsta syfte är att presentera några viktiga teoretiska ingångar och verktyg för att kunna förstå och debattera den globala politiska ekonomin.

Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.