Glöden som skapar vinnare

Kompetensutveckling Sätt inte gränser, lägg inte lock på kreativiteten. Göran Eklund delar med sig av sina erfarenheter av att stärka den inre viljan och ta vara på drivkrafterna som leder till framgång.

Glöden som skapar vinnare

Likheten mellan bra lagarbete i idrotten och i yrkeslivet är tydlig. Göran Eklund tränade Sunnanås damlag i fotboll och bidrog, genom sin annorlunda syn på träning, till att laget blev svenska mästare 1980. Det mediala intresset som följde ledde till att hans idéer efterfrågades, bland annat av Volvo när den numera nedlagda Uddevallafabriken skulle starta. Sedan dess har Görans tankar och idéer varit efterfrågade i många typer av organisationer.

Boken beskriver i intervjuform hans syn på lärande, kunskap och utveckling både på personlig och organisatorisk nivå. Vi får följa framväxandet av hans syn på erfarenhetslärande från barndom till idag, via yrkesliv och privatliv i med- och motgång.

Som tränare för damlaget fick han uppgiften att kompetensutveckla spelarna, men för honom var det lika viktigt att jobba med deras utvecklingskompetens: ”Vi fokuserade på viljan, modet och förmågan att vara en medskapande bidragare. Medskapande betyder att vi viktiggör varandras och det gemensammas bästa och bidrar till detta”. Man satte utvecklingsmål och utförandemål. På så sätt stärktes spelarnas självkänsla och rädslan för att misslyckas minskade. ”Vi ville göra det lika naturligt att träna medspelarkompetens som att träna teknik, taktik och fysik.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste