God arbetsmiljö en framgångsfaktor

Att motverka stress och hög arbetsbelastning är framtidens viktigaste utmaning. Det anser både chefer och skyddsombud, visar Prevents Arbetsmiljörapport 2012.

Nio av tio chefer anser att god arbetsmiljö är viktigt för lönsamhet och konkurrenskraft. Och hälften av de tillfrågade skyddsombuden tror att det kommer att sela större roll framöver.

– Behovet av välmående medarbetare är stort när konkurrensen hårdnar och därför gör arbetsmiljöarbetet framsteg. Där man investerar i tid och kunskap är både chefer och skyddsombud mer nöjda med arbetsmiljön. Det lönar sig med andra ord, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Arbetsmiljörapport 2012 bygger på en enkät som genomfördes i april bland över 900 chefer och skyddsombud. När de fick ranka viktigaste arbetsmiljöfrågorna på tio års sikt anger både chefer och skyddsombud att motverka stress och hög arbetsbelastning. Även tid och kunskap är en viktig utmaning. Fyra av tio skyddsombud anger att de inte har den tid som krävs och tre av tio saknar de kunskaper som behövs för att arbeta med arbetsmiljön. Situationen för cheferna ser snarlik ut.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.