God kvalitet på demokratin i Sverige

Sverige ligger i topp bland världens demokratier när det gäller demokratisk kvalitet. Det slås fast i en avhandling i statsvetenskap från Mittuniversitetet. Bara Danmarks demokrati överträffar Sverige.

God kvalitet på demokratin i Sverige

Doktoranden John Högström har undersökt 84 demokratiers kvalitet mellan 2000-2010.Demokratikvalitet definieras som nivån av legitimitet i ett demokratiskt system med hänsyn till demokratiska normer som politiskt deltagande, politisk konkurrens, politisk jämlikhet, och rättsstatens principer.

Demokratikvaliteten mäts genom indikatorerna valdeltagande, partipolitisk konkurrens, kvinnors representation i parlamenten, kvinnors representation i regeringar samt korruptionsnivå. Avhandlingen visar att det finns stora skillnader mellan demokratierna. Norden har en mycket hög nivå av demokratikvalitet, medan regioner som Asien och Östeuropa har en lägre nivå.

Valdeltagandet är i vissa länder över 90 procent medan det i andra är mindre än 50 procent. Vad gäller kvinnors representation i nationella parlament är den i somliga fall mer än 40 procent, medan andra helt saknar kvinnor i nationella parlament.

John Högström konstaterar att demokratiska länder som strävar efter en hög nivå av demokratikvalitet i första hand bör undvika att använda majoritetsvalsystem och presidentiella eller semipresidentiella former av den verkställande makten.

Källa: Forskning.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.