God personalsäkerhet ger god patientsäkerhet

Förbättringsarbete Ett säkerhetsklimat som främjar personalen främjar också patienterna. Men ett för slimmat system riskerar säkerheten och bidrar i sin tur till lägre effektivitet. Det visar en forskningsstudie inom den svenska vården.

Forskningsprojektet Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder vid Göteborg universitet baseras på studier med 2 300 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Syftet har varit att se vilka organisatoriska och individuella förutsättningar som gynnar säkerhetsklimatet. Studien visar ett klart samband mellan personalsäkerhet och patientsäkerhet. Tillit till chef och psykosociala resurser som rollklarhet, information, förutsägbarhet och utvecklingsmöjligheter är av central betydelse för både personal och patient, visar forskningen. Även hanterbara arbetskrav och en god gruppsammanhållning är viktiga faktorer.

– Inom vården behövs både ett robust säkerhetssystem och ett resilient och flexibelt system. Gemensamma och goda rutiner i lagom mängd kombinerat med förutsättningar för kompetent bedömning, där man förlitar sig på kompetenta medarbetare som kan agera på oförutsedda händelser är grunden, säger Anders Pousette vid Göteborgs universitet.

Studien visar dock att för höga arbetskrav minskar det regelföljande säkerhetsbeteendet, samma påverkan har en sämre psykosocial miljö. Ett överslimmat system blir detsamma som ett sårbart system där riskacceptansen ökar och medarbetarna känner sig uppgivna. Det bidrar i sin tur till stress och lägre effektivitet.

– Det krävs insikt från politiker att det finns en gräns för effektiviseringar, passerar vi den får vi lägre effektivitet, alltså motsatt effekt. En viss överkapacitet i buffert ökar inte bara säkerheten utan också effektiviteten och främjar god arbetsmiljö, säger Anders Pousette.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.