Mer sömn och god produktivitet bland hemarbetare

Forskning De som arbetar hemma under pandemin sover mer än de gjorde tidigare. Produktiviteten är lika god som när de arbetade på kontor.

Mer sömn och god produktivitet bland hemarbetare
Hemarbetare sover mer, och har god produktivitet, enligt studien. Foto: Adobe Stock.

Det visar ny forskning från Högskolan i Gävle där David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap, med kolleger har följt 27 försökspersoner som börjat arbeta hemma. Eftersom man har följt samma personer också tidigare ger studien en unik inblick i hur individer ändrar sitt sovmönster och sin produktivitet vid hemarbete.

– Vi ser att man sover längre de dagar man jobbar

David Hallman. Foto: Anna Sällberg.

hemma. Det kan bero på att man inte behöver förbereda sig lika mycket inför arbetet när man arbetar hemma som när man måste ta sig till kontoret. Detta sparar tid som man kan lägga på att sova lite längre och återhämta sig. Men det är inte säkert att längre sömn betyder bättre sömn, säger David Hallman till Kvalitetsmagasinet.

Det är fler av försökspersonerna i studien– 20 procent – som anser sig ha blivit mer produktiva än de som svarar att de blivit mindre produktiva – 15 procent. Övriga skattar sin produktivitet som lika god som vid arbetet på kontor.

Mer fokuserade

– Det är möjligt att för vissa personer blir arbetet mer fokuserat när de jobbar hemma, men det behövs mer forskning för att veta om det är så och varför, kommenterar David Hallman.

FAKTA

27 personer förde dagbok

Studien har skett i samarbete med Gävle kommun och ingår i Högskolan i Gävles stora forskningsprogram om flexibelt arbete, som finansieras av Forte och till vissa delar också av AFA försäkring. Testpersonerna har burit rörelsemätare i 7 dygn och fört dagbok över sömn och arbetstid.

 

Och för de som anser sig mindre produktiva – vad beror det på i de fallen?

– Vi vet inte vad det beror på. Man kan tänka sig att förutsättningarna för hemarbete inte är lika bra i den gruppen. Det är viktigt att förstå varför det fungerar bra för vissa och sämre för andra.

Forskarna har inte kunnat se att de hemarbetande har blivit mer stillasittande. När det gäller välbefinnandet uppgav en tredjedel av deltagarna ingen förändring, en tredjedel förändring till det bättre och en tredjedel tyckte att de fått det sämre under pandemin.

Läs den vetenskapliga artikeln i BMC Public Health

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.