God stämning ger goda resultat

Vad är det som formar en bra arbetsmiljö? Nu tänker jag inte bara på rent fysiska förutsättningar som bra luft, arbetsställning och ljus- och ljudmiljö. Utan det andra, det som gör att man trivs på jobbet, skrattar och mår bra. Det som gör att man blir involverad, ivrig att gå de extra stegen och puffar varandra till att göra sitt allra bästa.

Jag har haft anledning att fundera en hel del över den frågan på sistone. Inte bara för att arbetsmiljö är temat i detta nummer, utan också för att vi här på kontoret i Umeå har pratat mycket om hur vi kan jobba för att utveckla trivsel och stämning.

Men det handlar inte bara om att det ska vara trevligt på jobbet. I en miljö där alla kan bidra med sitt engagemang kommer det också att börja hända saker på andra områden. Det är ingen slump att företag där medarbetarna trivs också har hög lönsamhet och frisknärvaro, är innovativa, produktiva och effektiva i sina processer.

Ändå får frågor om trivsel ofta lägre prioritet, speciellt i pressade lägen. Först gäller det att bli mer effektiv så att fler kan jobba snabbare och uträtta mer. Frågan är, börjar man då i fel ände? Skapar man inte en negativ spiral av mer stress och dålig stämning som leder till sjukfrånvaro, dålig kvalitet och missnöjda kunder?

I temat för detta nummer ser vi flera exempel på att kulturen är en viktig pusselbit för att också nå hårda resultat i form av produktivitet och hög kvalitet. Många ser också arbetsmiljön som en konkurrensfaktor för att attrahera och behålla kompetens.

Då är vi tillbaka i frågan, hur skapar man en bra arbetsmiljö? Det går ju inte att köpa sig engagerade medarbetare. Stämning och trivsel kan inte formas med regler och fina policydokument. Några ord som alltid återkommer när man pratar om god företagskultur är: delaktighet, högt i tak och ledningens engagemang. Det är ord som nästan blivit klichéer och tappat sitt innehåll, men svaret är kanske inte mer komplicerat än så. Varför inte börja med en enkel fråga: Vad brinner du för? Där kanske kulturförändringen startar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste