Goda följare lika viktiga som goda ledare

Att det krävs kunskap för att bli en bra ledare är det nog få som ifrågasätter. Men att det krävs kunskap för att bli en effektiv följare är mindre känt. Nu har företaget Monö Medling & Förhandling startat en kurs i konsten att bli ledd.

Utgångspunkten är att varje individ på en arbetsplats har en viktigt roll för hur organisationen utvecklas. En chef är alltså beroende av om de anställda är passiva eller aktiva följare. En bra ”följare” både ifrågasätter och arbetar självständigt.

– Det är ”följarna” som på många sätt avgör om en organisation blir framgångsrik eller inte. Effektiva följare är en förutsättning för alla framgångsrika organisationer, säger Christian Monö på Monö Medling & Förhandling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.