nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Rullstol vid trottoarkant
Men en ny app har Göteborgs stad gjort det lätt att anmäla enkla hinder för tillgängligheten. FOTO: Andreas Johansen

Göteborg och Säter tar appar till hjälp för att rapportera fel

Nu behövs bara en mobiltelefon för att anmäla hinder för tillgängligheten i Göteborg eller för att göra en felanmälan i Säter. Båda kommunerna har härom veckan haft premiär för varsin app som gör att invånarna kan hjälpa till att rapportera in fel.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I Säters app kan invånarna anmäla när de ser hål i gatan, nedfallna träd, nedskräpning eller trasiga lekredskap.

– Appen gör det möjligt för alla att snabbt och enkelt rapportera in fel och sådant som behöver åtgärdas, säger Bengt Johansson vid gatuenheten i Säters kommun.

Den som anmäler kan också få information via e-post eller sms om hur kommunen hanterar ärendet.

– Vi hoppas att många vill vara med och förbättra vår kommun. Och när vi gör så här blir det också lätt att följa vårt arbete och det ser vi som positivt, säger Bengt Johansson.

Laglig skyldighet

Den app som Göteborg tagit fram handlar om det som i lagtexten kallas ”enkelt avhjälpta hinder”(EAH) som försvårar tillgängligheten på allmänna platser. Kommunerna har ansvar för att den här typen av enklare hinder blir fixade. Det kan handla om att det saknas en låg disk i en reception, att en entrédörr är för tung att öppna eller att det är för dålig belysning på toaletten.

Att en entrédörr är för tung att öppna är en typ av enkelt fel som kommunen är ansvarig att se till att det åtgärdas.

Att en entrédörr är för tung att öppna är en typ av enkelt fel som kommunen är ansvarig att se till att det åtgärdas.

Enligt Boverket anser bara 9 procent av kommunerna att de har tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs.

Det är här Göteborgs app kommer in. Genom att ta allmänheten till hjälp hoppas man få in fler anmälningar.

Göteborg delar också med sig av appen, som är fri för andra kommuner att kopiera.

Slipper blankett

– Hittills har vi haft ett ganska krångligt system, där den som vill anmäla ett hinder måste skriva ut en blankett, fylla i och posta, säger Andreas Johansen, projektledare på Göteborgs stads fastighetskontor.

Nu kan man i stället registera typ av hinder, var det finns och eventuellt en bild och en kort text i appen. Om anmälaren vill ha information om ärendets fortsatta gång går det också att ange.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Småprat skapar förtroende

Expertens 7 råd om förändringsledning

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.