Gränslösa föräldrakontakter gör lärare sjuka

Forskning Lärares vardag påverkas av pressen från föräldrar. Nu ska forskare undersöka föräldrakontakterna i syfte att förbättra arbetsmiljön i skolan.

Gränslösa föräldrakontakter gör lärare sjuka
Från friskyrke till riskyrke. Lärares arbetsmiljö försämras av föräldrakontakterna. Foto: Adobe Stock

Läraryrket har gått från att vara ett så kallat friskyrke till ett riskyrke. I början av 1990-talet hade jobbet låg ohälsa, medan det på senare år allt mer förknippas med hög arbetsrelaterad ohälsa. Stress påverkar många lärares vardag vilket har olika orsaker. Men en faktor som nu ska beforskas vid Linnéuniversitetet i Kalmar handlar om lärares föräldrakontakter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Eva Klope är lektor i pedagogik och har tillsammans med Maria Hedlin, professor i pedagogik, fått forskningspengar för att undersöka lärares kontakter med föräldrar. Det är ett område som är ganska outforskat, men där det finns indikatorer på att det har skett förändringar som påtagligt påverkar lärares arbetsmiljö, berättar hon.

– Historiskt har man ansett det viktigt för skolbarnen att det finns en god kontakt mellan hem och skola. Men hur den kontakten ser ut har kommit att förändras över tid, och många lärare upplever den som allt mer pressande, förklarar Eva Klope.

Föräldrar vill ha respons på kvällen

Forskargruppen har tidigare gjort en enkätstudie. I den beskriver många respondenter att föräldrar ställer höga krav på lärare, och att det kan vara svårt att upprätthålla arbetsrelaterade gränser i relation till föräldrars förväntningar på lärare. Det kan handla om till exempel förväntningar på tillgänglighet och snabb respons även utanför arbetstid.

Eva Klope är lektor i pedagogik
Eva Klope är lektor i pedagogik.

– I enkätstudien berättade lärare om föräldrar som mejlar i ett ärende klockan tio på kvällen, för att sedan skicka ett nytt mejl klockan åtta nästa morgon och fråga varför läraren inte har svarat ännu, säger Eva Klope.

Telefonvanor har förändrats

Forskningsprojektet kommer att inrikta sig på högstadiet. Kraven från föräldrarna tycks öka med barnens ålder, sannolikt för att betygen blir viktigare med elevernas ålder. Ett exempel på vad föräldrar kan kontakta lärare i för ärenden är just betygsfrågor, där föräldern kanske ifrågasätter ett betyg som läraren har satt.

Förändrade kommunikationsmönster med digital teknik har påverkat lärarnas arbetsmiljö en hel del, menar Eva Klope. Mejla kan man göra när som helst på dygnet, och lärare kan ha svårt att veta var de ska dra gränsen. Måste man alltid svara på mejl? Detta är också ett problem som påtalats av lärarfacken.

Även telefonin har förändrats över tid.

– Långt ifrån alla lärare har en arbetstelefon som man kan bli nådd på, eller så kanske man är flera kollegor som måste dela på en telefon. I det läget väljer vissa lärare att dela ut sitt privata nummer, vilket gör det svårt med gränsdragningarna, förklarar hon.

Workshops med rektorer

Projektet heter ”Lärares gränslösa föräldrakontakter – hur en arbetsmiljörisk i lärares arbete kan hanteras och avgränsas” och kommer att pågå till januari 2026. Syftet är inte bara att beskriva problemen, utan att få kunskap om hur kontakterna med föräldrar kan se ut för att lärare ska få en fungerande arbetsmiljö med minskad ohälsa. Inledningsvis kommer forskarna att intervjua lärare och rektorer om deras föräldrakontakter, och föräldrar och elever om deras förväntningar.

– Vi kommer att titta på skolors systematiska arbetsmiljöarbete, och vilka strategier de använder i riskområdet, säger Eva Klope.

– Betydligt längre fram tänker vi arrangera workshops med lärare och rektorer om hur man skulle kunna jobba i skolorna för att förebygga och minimera risker för lärares arbetsrelaterade hälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.