Gröna Lund identifierar tre förbättringsområden efter dödsolyckan

Kvalitetssäkring För första gången berättar Gröna Lund vad de vet om olyckan på berg- och dalbanan Jetline. Deras genomlysning av verksamheten visar bland annat att företaget måste ställa tydligare krav på underleverantörer.

Gröna Lund identifierar tre förbättringsområden efter dödsolyckan
Foto: Herzal Azad

Den 25 juni 2023 havererade Jetline vilket ledde till ett dödsfall och flera allvarliga skador. Olyckan utreds sedan dess av polis, åklagare och Statens haverikommission. Gröna Lund har tidigare inte yttrat sig kring vad som kan ha orsakat olyckan, men i ett pressmeddelande redovisar företaget tre förbättringsområden som de hittat i en genomlysning av den interna verksamheten.

  • Från och med 2024 kommer alla kontroller och dokumentation att samlas i ett digitalt, gemensamt system
  • Tydligare kravställning och kvalitetskontroll kommer att göras vid leverantörsbeställningar
  • Gröna Lund ska öka noggrannhet, tydighet, insyn och kontroll av hela tillverkningskedjan vid leverantörsbeställningar

Jan Eriksson säger att företaget fortsätter att granska sina egna kvalitetssäkringar och leverantörsbeställningar parallellt med polisens och haverikommissionens arbete.

– Vi vet i dagsläget inte vad den här utredningen kommer att visa. Jetline kommer att hållas stängd under hela 2024 eftersom vi vill lämna utrymme för åtgärder efter att slutrapporten har presenterats, säger Jan Eriksson, vd för Gröna Lund.

Förväntar ni er alltså att ni kommer behöva vidta åtgärder?

– Vi vet inte, men vi kan konstatera att en allvarlig olycka har inträffat, och att en bärarm har kollapsat. Vi har all anledning att vara självkritiska och vill skapa utrymme för att åtgärda eventuella fel.

Jetline stängd hela 2024

Det är känt sedan tidigare att den främre bärarmen på tågets första vagn kollapsade, vilket sedan ledde till mycket kraftiga inbromsningar. Sedan kröktes säkerhetsbyglarna, varpå tre personer föll ut ur vagnarna de satt i. Bärarmen som kollapsade var ny och hade monterats i mars 2023. Inför öppning genomfördes en årlig besiktning av bland annat Jetline, och då gjordes inga anmärkningar.

Jan Eriksson vill inte spekulera i varför den nya bärarmen kollapsade och hänvisar till haverikommissionens utredning.

Ni ska alltså sluta dokumentera era kontroller analogt, enligt era förbättringsområden. Vilka problem har det lett till att ni delvis har dokumenterat analogt?

– Vår ambition är att på ett bättre sätt samla dokumentationen. En uppenbar grej med det analoga är att man måste befinna sig i rummet för att få informationen. Men vi ser inte att det har påverkat olyckan. Däremot ser vi en fördel i att ha vår dokumentation samlad digitalt.

Kan du komma med ett exempel på en tydligare kravställning vid kravbeställning?

– I nuläget vill jag inte göra det. Av respekt för polisens och haverikommisionens utredning är jag återhållsam.

Två av förbättringsområdena gäller leverantörsbeställningar. Är det hos underleverantörerna som det gått fel?

– Det kan jag inte bedöma. Den gamla bärarmen har ersatts av en ny som har kollapsat. Orsaken till olyckan återstår för haverikommissionen att analysera och besvara.

Kommer Jetline att tas bort?

– Det frågan vågar jag inte heller svara på, säger Jan Eriksson.

Slutrapporten väntas komma i maj eller juni 2024.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.