Grundligt om organisationsteori

Boken Organisation och organisering, som är skriven av Ulla Eriksson-Zetterqvist, Thomas Kalling och Alexander Styhre, följer ett kronologiskt upplägg där de olika teorierna introduceras för läsaren den ordning som de började diskuteras av organisationsforskare och praktiker. Boken innehåller förutom mer elementära och klassiska teorier om organisationer, dessutom kapitel om nya orienteringar som genusteori, postmodern organisationsteori och kritiskt teori.

Författarnas ambition har i första hand varit att använda sig av svenska och skandinaviska exempel från näringsliv och förvaltning för att ge läsaren exempel från företag som är bekanta för en svensk eller skandinavisk läsare. Skandinavisk organisationsteori har dessutom givits extra uppmärksamhet i litteraturvalet. Boken ger ut av förlaget Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.