Guide för säker återstart efter corona

Arbetsmiljö Hur ska en återstart av verksamheten ske utan att smittspridningen tar fart igen? Svenska institutet för standarder hoppas snart kunna ta fram en guide med konkreta råd om hur arbetsplatserna kan öppna upp igen efter corona på ett säkert sätt.

Guide för säker återstart efter corona
Karin Lindmark, sektionschef Sis.

Efter flera månader med restriktioner, distansarbete och nedstängningar till följd av covid-19 börjar nu samhället försiktigt öppna upp igen. Men hur ska återgången till arbetsplatserna ske utan risk för att smittspridningen tar fart igen?

Flera standardiseringsorgan, bland annat i Frankrike, Irland och Storbritannien, har den senaste tiden studerat frågorna på djupet. Några har också inlett samarbete med branschorganisationer inom särskilt utsatta sektorer och tagit fram guider med handfasta råd för återstart av verksamheter vid både kontor och produktionsanläggningar.

Det kan till exempel handla om instruktioner om hur medarbetare ska ta sig till och från jobbet, vilka hygienrutiner som ska tillämpas på arbetsplatsen och hur kontorsmiljön ska möbleras.

Svensk guide

I Sverige har Sis ännu inte tagit fram någon motsvarande guide – men planerna finns, enligt Karin Lindmark, sektionschef för tjänste- och processutveckling:

– Tidigare i somras gick vi ut med en förfrågan och fick indikationer om att det finns ett intresse för en svensk guide. Mycket talar för att det skulle kunna bli verklighet. Men om och när den i så fall kan bli aktuell är ännu inte bestämt. Ett alternativ kan vara att översätta någon av de utländska guiderna för att förkorta utvecklingsprocessen. Allt bygger på om tillräckligt intresse finns i Sverige, säger hon.

Större trygghet

I avvaktan på en svensk guide förekommer det att företag och organisationer använder någon av de utländska coronaguider som redan finns på marknaden. Ett exempel är försäkringsbolaget och pensionsförvaltaren Movestic med drygt 100 anställda i Stockholm och Norrköping som använder delar av en guide som tagits fram av det franska standardiseringsorganet Afnor.

Enligt vd Linnéa Ecorcheville har guiden inneburit en större trygghet i arbetet med att skydda och värna de medarbetare som finns på kontoret. Framförallt har guiden gett många praktiska råd vid planeringen av praktiska arbetsmiljöfrågor, som till exempel placering av medarbetare och rutiner för hygien.

Nödvändiga kompletteringar

– Det handlar bland annat om nödvändiga kompletteringar i form av utrustning och råd till medarbetarna om hur de ska tänka i kontorslandskapet. Även om varje företag har sina förutsättningar har de flesta ett kontor. Därför behövs den här typen av allmänna guider, säger Linnéa Ecorcheville i en kommentar på Sis webbplats.

Movestic har även tagit fram en egen handbok med rutiner för säker återgång till arbetet.

– Där har vi använt den franska guiden som checklista för att få med allt, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.