Guide för självständiga organisationer

Det blir allt viktigare för företagsledning, chefer, HR-ansvariga och konsulter att få organisationen att fungera genom att tänka självständigt och kritiskt snarare än att följa framgångsformler. Boken Organisation, ledning & processer går igenom centrala områden inom organisationsteori och praktik som strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap, chefsarbete, lärande, motivation, organisationskultur och organisationsförändring. Varje kapitel inrymmer korta avsnitt där författarna delar med sig av nyckelinsikter för organisationspraktik och ger en kritisk, ibland provocerande motbild mot etablerat tänkande.

Boken är skriven av Mats Alvesson och Stefan Sveningson (red) och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.