Guide: Så förbättrar du det lokala företagsklimatet

Guide Är du kommunal politiker eller chef? Vill du skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter inom din kommun? Då kan det vara dags att prioritera företagsklimatet. Att förbättra det lokala företagsklimatet sker inte över en natt, men här kommer några tips ur Svenskt Näringslivs senaste guide.

Guide: Så förbättrar du det lokala företagsklimatet
Svenskt Näringsliv har tagit fram en guide för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Guiden består av fyra steg:

• Förutsättningar

• Inhämta information

• Prioritering och handlingsplan

• Genomförande och uppföljning

1. Förutsättningar

Har ni förutsättningarna att inleda ett utvecklingsarbete? Alla parter, exempelvis kommunledningen och ansvariga som har mandat att driva arbetet framåt, måste vara involverade, och alla måste vara informerade om att utvecklingsarbetet kommer ske. Engagemanget måste finnas inom politiken och förvaltningen. Det måste också finnas en vilja att förbättra. Om svaret är ja, ha en målbild och utse en person som ska driva på utvecklingen. Se till att planeringen även håller över flera mandatperioder.

2. Inhämta information

Identifiera områden som behöver förbättras vad gäller företagsklimat. Hitta alla tillgängliga källor om det rådande företagsklimatet och hämta in information från exempelvis företagare om deras åsikter och tankar. Analysera sedan data och ta fram en lista på intressanta förbättringsområden.

3. Prioritering och handlingsplan

Skapa en prioriteringslista över de åtgärder som identifierats. Detta mynnar så småningom ut i en handlingsplan. Börja med att sortera olika aktiviteter i olika grupper för att säkerställa att man inte bara prioriterar snabba åtgärder. När man skapar en prioriteringslista är det viktigt att tänka på faktorer som

– Vilken är den bedömda effekten?

– Hur enkelt är det är genomföra förbättringen?

– Kostnad

– Har vi kapacitet att genomföra förbättringen?

– Potentiella hinder

4. Genomförande

När man har alla byggstenar är det dags att börja bygga. Det kan handla om fokusgrupper, processkartläggningar eller djupintervjuer. Under tiden och efter genomförande är det alltid viktigt att följa upp. Uppnår vi det resultat vi strävar efter?

5. Redovisa resultat (ingår egentligen i steg fyra)

Ibland kan det vara bra att stanna upp och reflektera över det man åstadkommit. Visa resultaten ni uppnått och fira framgången!

Läs hela guiden här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.