Guldstjärnor för hårdare kvalitetskrav

De första QIII-stjärnorna någonsin har nu tilldelats transportköpare som ställt mycket höga kvalitetskrav i sina upphandlingar av tunga vägtransporter. Kraven rör områdena arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

QIII skall bistå, granska och bedöma transportköpare så att de i sin upphandling har kriterier som ger: förbättrad arbetsmiljö inom transportkedjan, ökad trafiksäkerhet inom vägtransportsystemet och minskad miljöbelastning inom den tunga vägtrafiken. QIII är en icke-kommersiell verksamhet som ägs av LO och NTF och finansieras av Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Vägverket.

Följande organisationer har bedömts och belönats av QIII, antal QIII-stjärnor först:

**** Järfälla kommun, avtal gällande avfallstransporter

**** Statoil, avtal gällande bulktransporter av petroleumprodukter

*** Vägverket Region Mitt, avtal gällande underhåll av vägar i Västernorrland

** Schenker, avtal gällande utrikestransporter

* Skånemejerier, avtal gällande kyl- och frystransporter

* Vägverket Region Väst, avtal gällande Götatunneln

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.