Hälften av landets fjärrvärme kvalitetsmärkt

Över hälften av landets fjärrvärme omfattas nu av branschens nya kvalitetsmärkning Reko fjärrvärme. Kvalitetsmärkningen syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det har utarbetats efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet.

Fjärrvärmeföretagen ansöker själva om att få använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till ett antal specificerade krav, bland annat hur prisförändringar ska gå till och på öppenhet vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Lokala kundforum och en central kvalitetsnämnd garanterar kundens ställning.

– Fjärrvärmebranschen har ambitionen att vara en föregångare på energiområdet genom att leva upp till högt ställda kundkrav. Jag förväntar mig fortsatt stark tillströmning till Reko som därmed i praktiken kommer att bli en branschstandard för svenska fjärrvärmeleverantörer, säger Svensk Fjärrvärmes vd Ola Alterå i en kommentar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.